8. KAMU POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI

Kamu Politikaları Analizi Çalışma Grubu tarafından geleneksel olarak düzenlenen Kamu Politikaları Çalıştaylarının Sekizincisi “COVID-19 Salgını ve Kamu Politikaları” başlığı ile 27 Şubat 2021 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirilmiştir. Ankara Kent Konseyi Çalıştay destekçisi olarak bu önemli konunun ele alınmasına katkıda bulunmuştur. Daha önce düzenlenen kamu politikası çalıştaylarında olduğu gibi, Sekizinci Kamu Politikaları Çalıştayı’nda da çeşitli üniversitelerden kamu politikası alanındaki uzman akademisyenlerin ve uygulamacılar bir araya gelerek, “COVID-19 Salgını ve Kamu Politikaları” konusunda güncel bilimsel bulguları ortaya koymuş ve bu bulgular eleştirel düşünce ışığında tartışılmıştır. Çalıştay çevrim içi olarak gerçekleştirilmiştir. Yapılan çağrıda çalıştayın odağı şu şekilde açıklanmaktadır :

“Aralık 2019’da Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan COVID-19, Mart 2020’de Dünya Sağlık Örgütü tarafından salgın olarak ilan edilmiş ve küresel bir halk sağlığı sorunu halini almıştır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Ekim 2020 itibariyle dünya genelinde 43 milyondan fazla insan salgına yakalanmış, 1,2 milyon civarı insan da salgın sebebiyle hayatını kaybetmiştir. COVID-19 Salgını’nın yayılma hızı, dünya çapındaki pek çok hükümeti salgına karşı önlem alma konusunda çok zor durumda bırakmıştır. Bu sebeple, salgınının kamu politikası süreci açısından birçok yeni sorun ürettiğini ve bu sorunlara karşı acil önlem alma ihtiyacı doğurduğunu ifade etmek mümkündür. Salgına karşı alınan önlemlerin, toplumun farklı kesimlerini eşitsiz biçimde etkilemesi de kamu politikalarını tasarlayan ve uygulayan makamların önüne farklı bir sorun olarak gelmiştir. Bunun yanında, salgının seyrindeki dalgalanma ile ne kadar süreceğine ilişkin belirsizlik, kamu politikası sürecinde yer alan aktörlerin etkili politika tasarlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerine ket vurmaktadır. Bu kapsamda, Sekizinci Kamu Politikaları Çalıştayı’nda Türkiye’de ve diğer ülkelerde COVID-19 Salgını döneminde yerel, ulusal ve ulusüstü ölçeklerde tasarlanan ve uygulanan kamu politikaları ile bu politikaların sonuçlarını kamu politikası kuram ve kavramları çerçevesinde ele alan disiplinlerarası bildiriler sunulabilecektir. Kamu Politikaları Analizi Çalışma Grubu, COVID-19 ile mücadelenin en önemli köşe taşlarından biri olan kamu politikaları analizi alanına bildirileriyle katkı sunmaları için alanda uzman akademisyenleri ve uygulamacıları Sekizinci Kamu Politikaları Çalıştayı’na davet etmektedir”.

Çalıştayın başında Ankara Kent Konseyi Başkan Yrd. Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin “Pandeminin Kamu Politikası” başlıklı bir çerçeve sunum yapmış, ayrıca çalıştayda 6 ayrı bildiri sunularak tartışılmıştır. Bir değerlendirme oturumu ile tamamlanan çalıştay ilk defa bir kent konseyi tarafından desteklenmiş olduğu için çalıştaya konsey bileşenleri de dinleyici olarak katılım sağlamıştır.