SİNEFİLOZOFİ DERGİSİ ULUSLARARASI SİNEMA VE FELSEFE SEMPOZYUMUNUN ÖNEMİ VE ANKARA’YA KATKILARI

İbrahim Sarıtaş
Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi, Doç. Dr., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi, ibrahim.saritas@hbv.edu.tr

1. Sinefilozofi Dergisi Sinema ve Felsefe Sempozyumu 4’ün önemi nedir?

Ankara Kent Konseyi bünyesinde, gerçekleşen bu sempozyum, sinema ve felsefe dünyasının buluşmasından doğan akademik alanda çalışmalar yapan araştırmacıları buluşturmaya olanak sağlamış ve bunu gerçekleştirirken, sadece kuramsal çerçevelerde kalmayı değil, pratik alanda da sentezin oluşmasına ön ayak olmuştur. Bu sempozyum, öğrenci, akademisyen, yönetmen ve seyirci gibi farklı parametrelere sahip grupları ortak bir potada buluşturması açısından oldukça önemlidir. Bunun yanında yerel, ulusal ve uluslararası ölçeklerde katılımcılar sayesinde geniş bir çevreye yayılması açısından da önemlidir.

2. Sempozyumun gerçekleşmesi sürecinde neler yapılmıştır?

Ankara Kent Konseyi Kabul Binası’nda gerçekleşen 10-12 Aralık 2021 tarihleri arasında üç gün boyunca aralıksız ve yoğun biçimde süren Sinefilozofi Dergisi Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyum 4, açılış konuşmaları ile başlamış, bu konuşmaları sempozyum düzenleyicisi unvanı ile Prof. Dr. Serdar Öztürk ve Ankara Kent Konseyi adına da Doç. Dr. İbrahim Sarıtaş gerçekleştirilmiştir. Sempozyumda 49’u Türk katılımcıların, 9’u ise uluslararası katılımcıların olmak üzere toplamda 58 adet bildiri sunulmuştur. Bildiri sunumları, Ankara Kent Konseyi’nin farklı salonlarda eşzamanlı olacak şekilde gerçekleşmiştir. Bir moderatör eşliğinde, kendilerine ayrılan sürelerde sunumlarını gerçekleştiren katılımcılar, soru-cevap bölümünde dinleyicilerin sorularını yanıtlamışlardır. Sempozyumda gerçekleşen tüm oturumlar çevrimiçi olarak da Sinefilozofi ve Sinefilozofi Sempozyum YouTube kanalları aracılığıyla canlı olarak yayınlanmıştır. Sempozyumda akademik bildiriler yanı sıra sinema pratiğinin içerisinde yer alan sanatçılar ile paneller de gerçekleştirilmiştir. Görüntü yönetmenleri panelinde, Meryem Yavuz, Doğan Sarıgüzel ve Hayk Kirakosyan’ı ağırlanmıştır. Ayrıca, Mount Holyoke Üniversitesi’nden ünlü sinema filozofu Prof. Thomas E. Wartenberg ve Film Studies, Faculty of Fine Arts, University of Strasbourg da görev yapan alanın önemli akademisyenlerinden Prof. Benjamin Thomas konuşmacı olarak sempozyumda yer almışlardır. Ek olarak, Berlin Uluslararası Film Festivali’nden FIBRESCI ve Ekümenik Jüri Ödüllü yönetmen ve Berlin UDK Üniversitesi akademisyeni Prof. Thomas Arslan yönetmen panelinde bir söyleşi ile bulunmuştur. Sempozyumda bir de Kısa Film Paneli yer almıştır; kısa film yönetmenleri, Onur Keşaplı, Zeynep Merve Uygun, Burak Kaplan, Sezen Kayhan panelin davetlileri olarak yer almışılardır. Davetli yönetmenler, önce moderatörlerin kendilerine yönelttiği, sempozyumun ilgisi kapsamına girecek sorulara cevap verirken, ardından salondaki/canlı yayındaki katılımcıların sorularını yanıtlamışlardır. Böylece, düşünsel anlamda yönetmenler ve diğer katılımcılar arasında, interaktif bir tartışma ortamı yaratılmıştır. Sempozyum sırasında sunumlar ve söyleşilerle ilgili tüm gelişmeler, sempozyumun ve Ankara Kent Konseyi’nin sosyal medya hesaplarından yazılı ve görsel biçimlerde anlık olarak duyurulmuştur. Bunun yanında İngilizce ve Türkçe olarak yer alan sunum, panel ve söyleşiler, simultane olarak çevrilmiş, bu çeviri hizmeti, zoom programı aracılığıyla online olarak katılım sağlayan dinleyicilere de sunulmuştur. Sempozyumun içerikleri başta Habertürk TV ve TRT Haber olmak üzere ulusal televizyon kanallarında haber olarak yer almıştır. Bunun yanında basılı ve dijital pek çok gazete de haber olarak yer almıştır.

3. Sempozyumun çıktıları ve Ankara’ya katkıları nelerdir?

Bu sempozyum, Ankara’da yaşayan akademisyenlerin, öğrencilerin ve sinema severlerin bir araya getirilmesini sağlamıştır. Böylece Ankara’nın entelektüel çehresinin gelişmesine katkı sunmuştur. Bunun yanında, gerek bildirilerini sunmak gerekse bildiri ve panelleri dinlemek üzere Türkiye’nin dört bir yanından akademisyenler, öğrenciler ve sinema ve felsefe ile ilgilenen bağımsız araştırmacılar, sempozyum aracılığıyla Ankara’ya gelerek, Ankara’yı sanat ve akademi merkezi olarak görülmesini sağlamışlardır. Bunun yanında gerek fiziki gerekse online olanaklardan faydalanılarak, uluslararası akademik ve entelektüel dünyanın önemli isimleri Ankara merkezli gerçekleşen bu sempozyuma katılarak, Ankara’nın dünyanın çeşitli yerlerinde anılmasına olanak sağlamıştır. Ayrıca sempozyum etkinliklerinin anlık olarak sosyal medya aracılığıyla yayınlanması, hem Ankara Kent Konseyi’nin hem de Ankara’nın görünürlüğünün artmasına olanak sağlamıştır. Ek olarak ulusal ve yerel basında yer alan ve tekrarlanarak yayınlanan haber içerikleri sayesinde yine Ankara’nın sanatın, bilimin ve akademinin merkezi olarak markalaşmasının ve bu unvanının sürekliliğinin sağlanmasının yolu açılmıştır. Böylesi buluşmaların tekrarlanması yakalanan bu ortak zeminin devamlılığına ve gelişimine katkı sağlayacağından böylesi buluşmaların sürdürülmesi kanaatindeyim.