ANKARA KENT KONSEYİ BİNASI SERGİ SALONUNUN YAPIMI

Ankara kent konseyinin kuruluşunun ardından konsey faaliyetlerinin yürütüleceği bir bina arayışı başlamıştı. Çeşitli alternatifler değerlendirilirken erişilebilirlik, işlevsellik, kapasite gibi konular değerlendirilmiştir. Ancak düşünülen pek çok mekanın ciddi sorunlarının bulunduğu anlaşıldı. Öncelikle seçim öncesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait olduğu bilinen pek çok yapının çeşitli bakanlıklara ve ilçe belediyelerine devredilmiş olduğu üzülerek öğrenildi. Bunlar arasında geçmiş dönemde Ankara Kent Konseyinin kullandığı, Güven Parkın karşısındaki eski Ankara İmar Müdürlüğü binası da bulunmaktaydı. Oysaki imar müdürlüğü binasının bulunduğu arazi ve yapı Türkiye Cumhuriyeti’nde bir imar müdürlüğüne ait tescillenmiş ilk bina olarak tarihi öneme de sahipti. Diğer bazı alternatifler de ya çok erişilebilir değildi ya da ciddi yatırım gerektirir durumdaydı. Bunun sonucunda Ankara Kent Konseyinin Gençlik Parkı’nın köşesinde yer alan Ankara Büyükşehir Belediyesi Kabul Salonunda hizmet vermeye başlamasına karar verildi. Gençlik Parkı’nın 2009 yılındaki yenilenme sürecinde inşa edilen bu tarihi görünümlü bina ilk başlarda abartılı ve eklektik süslemeleri ile ve de kullanışlı olmayan teknik altyapısı ile yadırgansa da zaman içinde kent konseyi bileşenleri tarafından benimsendi. Kent konseyi yürütmesi de giderek artan üye sayısı ve bileşen taleplerini yönetmeye çalışarak binanın olanaklarını en iyi ve etkin bir şekilde kullanmanın yollarını aramaya başladı.

Bir kent konseyinin çeşitli amaçlarla yapacağı faaliyetlerin başta gelen türlerinden birisinin sergiler olduğu düşüncesiyle konsey binasında bir sergi salonu yapılması fikri bir süre sonra oluştu. Bu amaçla kent konseyinin bodrum katında yer alan ve arka kapıdan hemzemin girişi de bulunan bir depo alanının sergi salonuna dönüştürülmesi kararı alındı. Çoğunlukla binanın altyapı borularının geçtiği bu alanın yakın dönemde ortaya çıkan mimari tasarımlarda sıklıkla görülen altyapının görünür olması ilkesine uygun bir şekilde dönüştürülebileceğine karar verildi. Ankara kent konseyi yürütme kurulu üyesi Doç. Dr. Lale Özgenel mekanı profesyonel bir bakış açısıyla değerlendirdi ve danışmanlık yaptı. Bu yaklaşımla deponun altyapı borularının bazılarının aktarılması, alanda sergileme mekanının etkin bir şekilde kurgulanması ve alanın sergileme görselliği açısından siyah ve koyu gri tonlarında boyanması şeklinde müdahaleler düşünüldü. Bu müdahaleler belediyenin malzemeleri ve elemanlarıyla uygulamaya geçirildi. Ayrıca alanın yeri geldiğinde bir toplantı salonu olarak kullanılabilmesi için de gerekli zemin döşemesi ve Ankara Kent Konseyi logosunun bir rölyefi yerleştirildi.

Ankara kent konseyi etkinlik alanı ile sergi salonu eş zamanlı olarak 2020 yılı yaz sonunda kullanıma açıldı. Sergi salonunda ilk olarak mimarlar derneği 1927 tarafından hazırlanmış ve gerçekleştirilmiş olan, Başkent Ankara’nın cumhuriyet döneminde yapılmış yapılarının akıbetleriyle ilgili olan “Cumhuriyet Dönemi Mimari Eserleri” sergisi açıldı. Bu serginin kalıcı olarak sergi salonunda kalmasına karar verildi. Ayrıca, geçen zaman içerisinde çalışma grupları ve meclislerin çeşitli sergileri, bileşenlerin eserleri sergi salonunda çeşitli zamanlarda sergilendiği gibi, alan ABB tv programlarının mekanı ve Ankara Kent Konseyi Kent Atölyeleri söyleşilerinin de canlı yayın alanı olarak kullanılmaktadır. Yakın zamanda artan kullanım talepleri karşısında bir kullanım yönergesi hazırlanması ve sergi planlaması için bir kurul oluşturulması öngörülmektedir.