Ankara Kent Konseyi Engelli Meclisi;

Engellilerin toplumsal yaşama doğrudan katılımı, eğitim, sağlık, sosyal bakım, spor, sanat, rehabilitasyon ve istihdam ihtiyaçlarının karşılanması ile üretim kapasitelerinin, bilgi, beceri, tecrübe ve yeteneklerinin geliştirilerek iş edinme becerisinin artırılması, engelli bireylerin toplumsal ve ekonomik üretimde aktif rol almalarının sağlanması ve tüm bunların sürdürülebilir olması, amaçlarıyla 1 Aralık 2019 tarihinde yapılan Genel Kurul ile oluşturulmuştur.
Bu amaç çerçevesinde belirlenen hedefler şunlardır:
 Ankara’da yaşayan engellilerin toplumsal yaşama katılımlarının sağlanmasına yönelik olarak, gündelik hayatta yaşadıkları sosyolojik ve psikolojik sorunları/engelleri tespit etmek,
 Bu sorun/engellere yönelik kalıcı çözümler üretilmesi için eğitsel, sosyokültürel, hak temelli çalışmalar yapmak,
 Engellilerin yaşam motivasyonlarını artırmak adına eğitici ve teşvik edici çalışmalar yapmak,
 Yukarıda belirtilen hususlarda başta Ankara Büyükşehir Belediyesi olmak üzere diğer ilçe belediyeleri ile birlikte koordineli çalışmalar düzenlemek,
 Engellilik konulu çalışmalarda yerel yönetimler ile sivil toplum kuruluşlarının birlikte hareket etmesine ön ayak olmak.
Amaç ve hedefler doğrultusunda Engelli Meclisi; Yürütme Kurulu ve bünyesinde yer alan çalışma grupları ile 2019- 2021 yılları arasında aşağıda yer alan çalışmalarını gerçekleştirmiştir.
ETKİNLİK VE EĞİTİMLERİMİZ
 3 Aralık 2020 Dünya Engelliler Günü kapsamında AKK Büyük Salonda “ENGELLİLİK SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ” başlığı altında akademisyenler, engelli bireyler ve yakınlarının katıldığı bir panel düzenlenerek ABB TV ve ADD TV ekranlarında yayınlanmıştır.
 3 Aralık Dünya Engelliler Gününe özel Başkent TV’de yer alan bir programa katılım sağlanarak, meclis çalışmalarımız ve engellikle ilgili konularda çözüm önerilerimiz sunulmuştur.
 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında BAŞKENT TV ve ADD TV Programlarına katılım sağlanarak engelli sorunları ve meclis çalışmaları aktarılmıştır.
 Engelli Meclisi Eğitim ve Araştırma Çalışma Grubu “ HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM “ başlığı altında, iki hafta sonu (4 gün) süren bir eğitim programı düzenlemiştir. Herkese açık olan bu önemli eğitim programı İstanbul’ dan MŞK Eğitim Merkezi Hukukçularının sunumlarıyla gerçekleştirilmiştir.
 AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin ADD TV de bir programa katılarak, hem Ankara Kent Konseyi çalışmaları hem de Ankara’ da engelli bireylere yönelik ne tür çalışmalar yapılmalı konusunda Engelli Meclisi Sözcüsü Ersan Petekkaya’ nın sorularını yanıtlamışlardır.
 Erişilebilirlik Çalışma Grubunun koordinasyonu ile EGO otobüs duraklarında eksikliklerin
giderilmesi ve yenilenmesine yönelik çalışmaların yapılması, Ego Otobüs Şoförlerinin engelli
bireylere yönelik davranışları konulu eğitim yapılması
PROJELERİMİZ
ANESA – ANKARA ENGELSİZ SANAT ATÖLYESİ: Engelli Meclisinin Eğitim ve Araştırma, Kültür-
Sanat Çalışma Grubu ve Danışma Kurulu Üyelerinin katkılarıyla hazırlanmış olan bu özel proje için AKK
tavsiye kararını alarak, ABB ilgili birimine teslim edilmiştir. 2020 yılı Eylül ayı içinde yapılan Büyükşehir
Belediye Meclis Toplantısında oy birliğiyle yapılmasına karar verilen bir proje olarak kayıtlara geçmiştir.
Bu süreçte ilgili birimlere destek amacıyla, proje çizimleri de yaptırılarak sunulmuştur. Kuruluş yeri
araştırmaları bu dönemde sürdürülmüştür.
POZİTİF KART: Erişilebilirlik Çalışma Grubumuzun hazırlamış olduğu bu proje özellikle Engelli
bireylerin sosyal yaşam içerisinde yani sokakta, cadde de yaşamış oldukları sorunların bir nebze de olsa
çözümüne yönelik erişilebilirliklerini kolaylaştıran bir kart. Bu projemizde ABB ilgili birime iletilmiş ve
görüşmelerimiz hala devam etmektedir.
ERİŞİLEBİLİR FARKINDALIK PARKLARI: Proje – Arge Çalışma Grubumuzun katkılarıyla Kurul
Üyemiz Abdülkerim Değirmenci’nin hazırlamış olduğu bu özel proje kaynaştırma nitelikli olup, engelli
ve engelsiz bireylerin bir arada özgürce zaman geçireceği aynı zamanda da eğitilecekleri bir alan
olacaktır. Bu projemiz de ABB ilgili birimine incelenmek üzere gönderilmiştir.
İŞARET DİLİ ÖĞRENİYORUM: Engelli Meclisi ve Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu’nun
birlikte hazırlamış olduğu bu proje ABB ilgili birimeine gönderilmiş ve akabinde EGO GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ ile oluşturulan ortak çalışma kuruluyla projenin hayata geçirilmesi çalışmalarına
başlanmıştır. İlk etapta 4.000 EGO otobüs şoförüne İşaret Dilli Eğitimine başlanmış ve 4 ay süren bir
çalışma ile eğitim tamamlanmıştır. Sırasıyla METRO Gişe görevlileri ve güvenlik görevlileri de bu eğitime
tabi tutularak işitme engelli vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandıkları bu alanlarda iletişim
kurmalarının kolaylaştırılması planlanmaktadır. Sonrasında ise kent ekranları, METRO ve EGO
otobüslerinin tv ekranlarında tüm ANKARA’ya “işaret dili öğreniyorum” mottosuyla hem farkındalık
çalışması yapılacak hem de birkaç kelime de olsa işaret dili öğretilecektir.
Gönüllülük esasına göre çalışan meclisimiz pandemi koşullarına rağmen yaptığı çalışmalar ile göz
doldurmuştur.
YENİ ÇALIŞMA DÖNEMİ (Ekim 2021- Ekim 2023)
Ankara Kent Konseyi Genel Kurulu’nun iptal edilerek yeniden seçimlerin yapılması üzerine meclislerin
de genel kurulları yenilenmektedir. Bu çerçevede, 2 Ekim 2021 tarihinde yapılan Engelli Meclisi Genel
Kurulu’nda Engelli Meclisi yeni Yürütme Kurulu belirlenmiştir. Yapısında fazla değişiklik olmayan
Yürütme Kurulu kaldığı yerden çalışmalarına hızla başlamış olup, aynı amaç ve hedeflerle yoluna devam
edecektir.
Bu çerçevede ilk olarak 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde “Engelsiz Bir Dünya” mottosuyla bir
organizasyon yapılmış olup, organizasyonda; çeşitli sunumlar, dinletiler, engelli sanatçılarımızın resim
sergileri, kitap satışları ve akademisyenlerin sunumlarından oluşan bir panel yer almıştır. Aynı gün Sayın
Mansur Yavaş’ın da katılımlarıyla “Kromozom Kardeşler” film gösterimi yapılmıştır.

DEVAM EDEN PROJELER
ANESA PROJESİ: ABB tarafından gerçekleştirilecek olan “Otizm Yaşam Merkezi” için Ergazi’de 11.500
m2’lik bir yer tahsisi yapılmış olup, ANESA projesinin de bu alanda yapılması öngörülmüştür. İki projenin
ortak alanda inşa edilecek olmasının getirdiği bazı imar planı değişikliklerinin yapılmasından sonra
inşaat aşamasına geçilecektir. Bu süre zarfında Engelli olarak ANESA’da yapılacak eğitimlerin içeriği,
malzeme ve personel planlaması gibi çalışmalara başlanmıştır.
ERİŞİLEBİLİR FARKINDALIK PARKLARI: Yeni dönemde, bu projenin finansmanının bir kısmının Emek
Rotary Kulübü tarafından karşılanmasına yönelik bir gelişme olmuştur. Engelli Meclisi ve Emek Rotary
Kulübü arasında bu konuda bir protokol imzalanarak, proje bileşenleri arasında koordinasyonu
sağlamak görevini Engelli Meclisi üstlenmiştir. Bu çerçevede söz konusu projenin
gerçekleştirilebilmesine yönelik görüşme ve toplantılar sürdürülmektedir. Ankara’daki mevcut bir
parkın içine montajı yapılacak olan bu proje ile engelli ve engelsiz bireyler bir arada farkındalık,
eğlenme ve eğitim olanağı bulacaklardır.
İŞARET DİLİ EĞİTİMİ: EGO Genel Müdürlüğü ile ilk aşaması gerçekleştirilen işaret dili eğitimlerimiz,
Ocak ayı itibariyle AKK bileşenlerine yönelik olarak başlamıştır. Pandemi koşullarının maalesef istenilen
iyileşme düzeyine gelememesi nedeniyle, bu eğitimlerimiz de çevrimiçi olarak yapılmaktadır.
PLANLANAN ÇALIŞMALAR
– Engelliliğin çeşitli boyutlarına ilişkin farkındalık ve bilgilendirmeye yönelik ayda iki kez olmak
üzere, konusunda uzman kişilerin konuk olacağı YouTube canlı yayınları yapılması (başlanmıştır)
– Ankara’da yaşayan engellilere yönelik istatistiki bilgilerin güncellenmesi
– 2021 yılı mayıs ayında tüm hazırlıkları planlanmış olmakla birlikte gerçekleştirilemeyen 10-16
Mayıs Engelliler Haftası etkinliklerinin bu yıl yapılması
– Engelli bireylere- daha çok çocuklara- yönelik fotoğrafçılık eğitimi yapılması
– Engelli ebeveynlere yönelik drama ve kişisel gelişim eğitimi verilmesi
– Engelli çocuk korosu kurulması,
– Özellikle ilkokullardan başlayarak engellilik konusunda farkındalık seminerleri düzenlemek
üzere çalışmalar yapılması
– Erişilebilirlik konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla çalışmalar ve işbirliği yapılması
– Her engel grubuna yönelik toplumda bilinirlik ve farkındalığın artırılmasına, hak ve
sorumlulukların öğretilmesi, zihinlerdeki ön/kalıp yargıların yıkılmasına yönelik çalışmalar
yaparak, engellilerin toplumla barışık olarak bir arada yaşamalarına katkı sağlanması
– Tüm bu iş ve işlemlere yönelik projeler geliştirilmesi planlanmaktadır.
25 01 2022
Ersan Petekkaya
Engelli Meclisi Başkanı