ANKARA KENT KONSEYİ
MİMARLIK KÜLTÜRÜ VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU

Adile Nuray Bayraktar
Mimarlık Kültürü ve Planlama Çalışma Grubu Sözcüsü, Prof. Dr.,Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi, nry.bayraktar@gmail.com

1. Ankara Projeleri Sergisi Düzenlenmesi Neden Önemliydi?

Mimarlık Kültürü ve Planlama Çalışma Grubu tarafından Ankara Kent Konseyi bünyesinde Cumhuriyetin 100.Yılı/Ankara 2023 temasıyla bir dizi etkinlik planlanmıştır. Planlanan etkinlikler üç aşamalı kurgulanmış olup, Ankara Projeleri Sergisi bu kurgunun ilk adımıdır.

Ankara Projeleri Sergisi Ankara konulu projeler aracılığıyla üniversiteler arasında bir paylaşım ortamı olarak düşünülmüş ilk sergidir. Sergi çok disiplinli düzenlenmiş ilk sergi olması nedeniyle de oldukça önemlidir. Sergide İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık, Kentsel Tasarım ve Peyzaj, Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinden öğrencilerin projeleri yer almıştır. Ankara konulu projelere odaklanmış olan sergi, bu anlamda da bir ilktir. Serginin içeriği;
● Videoların metro ulaşım araçlarında paylaşılması
● dijital serginin ve videoların AKK web sayfasında yer alması
● basılı serginin AKK Sergi Salonunda gerçekleştirilmesi
olarak üç farklı biçimde oluşturulmuş, sergide yer alan projelerin Ankara Büyükşehir Belediyesi uygulamaları için ufuk açıcı olacağı varsayılmıştır. Sergi bu anlamda akademik ortamın Ankara Kent Konseyi aracılığıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilk buluşmasıdır. Öte yandan basılı serginin Ankara Kent Konseyi Sergi salonunda düzenlenmesi, dijital serginin ve videoların Ankara Kent Konseyi web sayfasında yer alması, videolardan hazırlanan teaserın Ankara Büyükşehir Belediyesi metro ulaşım araçlarında paylaşılması yoluyla Ankara konulu projelerin kentlilerle buluşmasının sağlanması da bir ilktir ve oldukça önemlidir. Böylelikle kentlilerin yaşadıkları kent için düşünmelerinin ve olasılıkları değerlendirmelerinin önünün açılması hedeflenmiştir. Ankara Projeleri Sergisinin amacı özünde akademik ortamı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni ve kentlileri Ankara ortak paydasında buluşturmak olarak belirlenmiştir.

2. Ankara Projeleri Sergisi Süreci Nasıl Başladı ve Devam Etti?

13 Ekim – 27 Aralık 2021 tarihleri arasında düzenlenen Ankara Projeleri Sergisinin hazırlık sürecinde öncelikle çalışma grubuna çağrı yapılmış, çağrıya olumlu cevap veren çalışma grubu üyeleri ile sergi düzenleme kurulu oluşturulmuştur. Düzenleme kurulu birçok kez toplanarak serginin içeriğini ve sergi materyallerinin özelliklerini tartışmış, ardından bir davet metni kaleme alınmıştır. Düzenleme Kurulu içinden bir grup raportör olarak görevlendirilmiş ve özel bir mail hesabı oluşturulmuştur. Bu aşamada Ankara Kent Konseyi ile iletişime geçilmiş, fikri ve teknik destek sağlanmıştır. Hazırlanan davet mektubu gereği için ilgili bölüm başkanlıklarına ve bilgi için ilgili bölüm öğretim elemanlarına gönderilmiştir. Mail hesabından tüm bölümlere sık aralıklarla davet yinelenmiş, gerekli iletişimler kurularak sergiye dokuz üniversiteden toplam 17 bolümün katılımı sağlanmıştır. Çalışma grubu üyeleri arasından oluşturulan seçici kurul tarafından sergi projeleri ayrıca değerlendirilmiştir. Sergi posteri ve davetiyesi Ankara Kent Konseyi bünyesinde hazırlanmış, 13 Ekim 2021 tarihinde saat 18.00’de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Mansur Yavaş’ın katılımıyla ve neredeyse ilgili tüm bölümlerden öğretim elemanları ve öğrencilerin katılımıyla sergi açılışı gerçekleştirilmiştir. Aynı gün Ankara Kent Konseyi web sayfasından dijital serginin açılışı sağlanmış, Ankara Kent Konseyi bünyesinde hazırlanmış olan “ teaser” gerekli izinlerin ardından metro ulaşım araçlarında paylaşıma açılmıştır.
3. Gelecekte Mimarlık Kültürü Ve Planlama Çalışma Grubunun Vizyonu Nedir?

Ankara Kent Konseyi Mimarlık Kültürü ve Planlama Çalışma Grubu, Ankara’da bulunan üniversitelerin mimarlık ve planlama bölümlerinde görev yapmakta olan gönüllü akademisyenler ve bağımsız araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur. Ankara üzerine düşünen, fikir üreten, yazan, çizen akademisyenler ve araştırmacılar; Ankara’nın daha yaşanabilir bir kente dönüşme sürecinde aktif rol alma isteği, bu isteği hayata geçirecek çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi, kent yönetimi ile işbirliği yapılarak akademik bilginin uygulamaya dönüşmesi kararlılığıyla bir araya gelmiştir. Çalışma grubunun vizyonunu Ankara’yı yeniden kıymetlendirmek ve Cumhuriyet Başkenti kimliğine yeniden kavuşturmak biçiminde tariflemek mümkündür.
Bu vizyonla hayata geçirilen Ankara Projeleri Sergisinin ardından 2022 yılında Ankara konulu bir dizi “çalıştay” düzenlenerek etkinliklere devam edilecek, 2023 yılında o güne dek açılmış Ankara konulu sergilerin kentin tüm odaklarında tekrar paylaşıma açılması ve bir Ankara Kongresi düzenlenmesi ile süreç tamamlanacaktır.