ANKARA KENT VE SAĞLIK BULUŞMALARI

Halk Sağlığı Çalışma Grubu adına,
Prof. Dr. Tuğrul Erbaydar
Ankara Kent Konseyi Halk Sağlığı Çalışma Grubu Üyesi, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi, erbaydar@ankara.edu.tr

1. Ankara Kent ve Sağlık Buluşmaları etkinliği nasıl ortaya çıktı?

Ankara Kent Konseyi Halk Sağlığı Çalışma Grubu, pandeminin hemen öncesinde kurulmuş bir yapı idi. Pandemi sürecinde çalışmalarını çevrimiçi olarak sürdüren grup, bu dönemde dinamizmini giderek artırdı. Bu dinamizmin başlıca iki anahtarı vardı: Çalışma konusunun hayati öneme sahip bir konu oluşu ve çalışma yönteminin katılımcılık esasına dayalı oluşu.
Çalışma grubunun gelişim sürecinde, kent bağlamında halk sağlığı yaklaşımının bir yansıması olarak düşünülebilecek olan “kent sağlığı” ana teması, her vatandaşın, her sivil toplum kuruluşunun kendi konumunda sorumluluk üstlenerek katkıda bulunabileceği bir kavram çerçevesi sağladı. Bu çerçeve aynı zamanda Çalışma Grubunun toplumla iletişim kanallarının da geliştirilmesi gereksinimini ortaya çıkardı. Böylece, periyodik olarak düzenlenecek çevrimiçi etkinliklerde, farklı uzmanlık alanlarından, farklı sektörlerden, kurum ve kuruluşlardan konukların görüşlerini dile getirebilecekleri söyleşiler yapmak ve bu söyleşiler aracılığıyla toplumla iletişim kurmak düşüncesi doğdu. Bu iletişim etkinliğini, katılımcılık, biraradalık, eşdüzlemlilik çağrışımları nedeniyle “Buluşmalar” olarak adlandırdık. Buluşmalar, aynı zamanda Çalışma Grubunun dinamizmini besleyen, çeşitli alanlarda görüş oluşturmasını sağlayan, farklı deneyim ve meslek alanlarından üyeler arasında ortak yaklaşım ve ortak dil gelişimini destekleyen ve grup yapısını güçlendiren bir işlev gördü.

2. Etkinlik süreci nasıl gelişti? Hangi konular ele alındı?

Ankara Kent ve Sağlık Buluşmaları, grup tarafından ortak belirlenen konular ve konuklarla her ayın son çarşambası çevrimiçi olarak düzenlenmeye başladı. Yapılan her etkinlik Zoom ve AKK YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı ve AKK web sayfalarında YouTube video kayıtları olarak erişime açıldı.
2021 Ocak ayında yapılan ilk etkinlik için Buluşmalar’ın kavramsal çerçevesini oluşturacak “Kent Sağlığı ve Sağlıklı Kent Hareketi” konusu seçildi. Yaz döneminde verilen iki aylık ara dışında 2021 boyunca toplam 10 Buluşma gerçekleştirildi. Ele alınan konular ve katılan konuklar şunlar oldu:
“Kent Sağlığı ve Sağlıklı Kentler Hareketi” Dr. Ethem Torunoğlu – 27 Ocak 2021
“Nadir Hastalıklar” Deniz Yılmaz Atakay ve Gülnur Gökmen – 24 Şubat 2021
“Kamusal Alanlar ve Yayalaştırma” Dr. Erhan Öncü – 31 Mart 2021
“Ankara’da Kırılgan Gruplar ve Sosyal Hizmet” Dr. Bülent İlik – 28 Nisan 2021
“Neden İstanbul Sözleşmesi” Av. Ceren Kalay Eken – 26 Mayıs 2021
“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” Prof. Dr. Alev Özkazanç – 30 Haziran 2021
“Ankara’da Mevsimlik Tarım İşçiliği, Çalışma Koşulları, Sorunlar ve Çözümler” Prof. Dr. Zeynek Şimşek – 28 Temmuz 2021
“Bir Halk Sağlığı Sorunu: Türkiye’de ve Ankara’da Hava Kirliliği” Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz – 27 Ekim 2021
“Toplum Ağız ve Diş Sağlığı” Prof. Dr. Meryem Uzamış Tekçiçek ve Prof. Dr. Esra Ergin – 24 Kasım 2021
“Yoksulluk Bir Halk Sağlığı Sorunudur” Hacer Foggo ve Selen Yüksel – 29 Aralık 2021

3. Gelecekte Ankara Kent ve Sağlık Buluşmaları için neler düşünülüyor?

2022 yılı Ocak ayında, Ankara Kent ve Sağlık Buluşmaları etkinlik dizisi için ilk kez farklı bir format seçildi. Ülkenin artan ve derinleşen yoksulluk sorunu ile ilgili olarak Çalışma Grubu’nda temsil edilen ve doğrudan ilişki içinde olunan 15 sivil toplum örgütünün “Yoksulluk Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı bir ortak buluşma yapması, grubun ortak açıklamasının ardından her kuruluşun kendi sözünü söylemesi planlandı. İlerleyen süreçte bunun gibi forum benzeri formatların daha sık kullanılıp kullanılmayacağı, buluşmaların nasıl evrileceği ihtiyaca göre süreç içinde şekillenecektir. Görünen, buluşmaların sivil toplum kuruluşları arasında ve toplumla iletişim açısından önemli bir işlev gördüğü ve sürekliliği konusunda Çalışma Grubu motivasyonunun yüksek olduğudur. Şimdilik çevrimiçi olarak devam etmekle birlikte, pandeminin sınırlayıcı koşulları kalktığında buluşmaların yüz yüze düzenlenmesi olasıdır. Ankara Kent ve Sağlık Buluşmaları, önümüzdeki dönemde Ankara’da halk sağlığı ilkesi etrafında bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının, gönüllülerin ve belki de Kent Konseyi bünyesinde kurulacak olan Ankara Halk Sağlığı Meclisi’nin kolektif sosyal alanını, kolektif inisiyatifini güçlendirmek için önemli bir zemin olacaktır.