BAŞKENT GENÇLİK MECLİSİ ETKİNLİKLER VE HEDEFLERİ

Hilal Gedik

1. Pandemi ve Gençlik Forumu gençlerin pandemi döneminde yaşadıkları sorunlara hangi açılardan ışık tutmaktadır?
Dünyamızı etkisi altına alan Covid-19 salgını insanların sağlıklarını tehdit etmiş, ölümlere sebep olmuştur. Bununla birlikte sosyal hayatın içerisinde krizler meydana gelmiş, toplumsal hayatın devamlılığını sağlayan etkenlerin zarar görmesine neden olmuştur. Krizlerden etkilenen dezavantajlı gruplardan bir tanesi ise genç nüfustur. Zararların değerlendirilmesinin yapılabilmesi, toplumsal hayatın devamlılığını sağlayabilmek amacıyla “Pandemi ve Gençlik” toplantısı yapmayı planlamış bulunmaktayız. Bu toplantı ile sosyolojik ihtiyaç ve eylem analizleri yapılması hususunda eğitim, sağlık, sivil toplum, istihdam, sosyoloji, psikoloji alanlarında mevcut durum değerlendirmesinin yanında eylem planlarının zeminini oluşturmak için bir irade ortaya konulmaktadır. Toplantıya Ankara Kent Konseyi bünyesinde yer alan çalışma gruplarının katılımını sağlamanın yanında alanında uzman isimlerin davet edilmesi planlanmaktadır. Çalışma gruplarının davetini kent konseyi aracılığıyla diğer uzmanları ise gençlik meclisi çalışma grubu olarak ayarlamayı düşünmekteyiz. Bunun yanında gençlik meclisi çalışma grubundan 10 tane üyenin katılımı gerçekleştirilecektir.

1. 1-2 Haziran Gençlik Çalıştayı ve 13 Temmuz Gençlik Buluşmasının temel amacı nedir ve Ankara’da genç katılım üzerinde nasıl bir etkiye sahiptir?
Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi belirlenen beş farklı tema etrafında Ankara’da gençleri ilgilendiren problemlerin tespiti ve aynı zamanda çözümlerin ortaya çıkartılacağı bir çalışma tasarlamıştır. Birleşmiş Milletlerin belirlediği sürdürülebilir gelecek yaklaşımında üzerinde durulan yurttaş katılımının gerçekleşmesi açısından genç katılımın teşvik edilmesi gerekmektedir. Yine Avrupa Konseyinin gençlik politikalarında genç bakışın teşvik edilmesi hususunda ortaya koymuş olduğu ilkelerin Ankara yerelinde uygulanması çalışmamızın en önemli gerekçesini oluşturmaktadır. Ankara’da yaşayan gençlerin gençlik politikalarında aktif katılımının sağlanması, gençlik bilincinin tesis edilmesi, günümüzde Ankara’da yaşayan gençlerin mustarip olduğu problemlerin genç perspektifi ile tespit ve çözümleri noktasında iradenin ortaya konulması 1-2 Haziran Gençlik Çalıştayının temel motivasyonunu oluşturmaktadır.
2. Gençlik Meclisi oryantasyon buluşmaları kısa ve uzun vadede neyi amaçlamaktadır?
2 Eylül 2021 Nasıl Bir Gençlik Meclisi: Genç’Sen Karar Ver
22 Ağustos 2021 Gençlik Meclisi Taşınma Toplantısı
6 Ağustos 2021 Türk Tarih Müzesi ve Parkı Oryantasyon Gezisi
2 Temmuz 2021 187. Geleneksel Kiraz Buluşması
27 Haziran 2021 Zoom Toplantısı
Başkent Gençlik meclisi düzenli aralıklarla oryantasyon buluşmaları gerçekleştirmektedir. Bu oryantasyon buluşmaları temel olarak Ankara’da yaşayan gençlerin gençlik dayanışması, sivil toplum bilinci ve “gençlik meclisi” mantığının tanıtılması amacını taşımaktadır. Öte yandan, oryantasyon etkinlikleri gençlik meclisine yeni katılmış olan kişilerin gençlik meclisinde daha aktif bir şekilde bulunmalarını sağlar, gençlerin birbirlerine karşı herhangi bir şekilde ortaya çıkabilen ön yargıları azami düzeye indirmeyi amaçlar. Gençlerin farklılıklara saygı, dezavantajlara duyarlı, kentine sahip çıkan, dayanışma bilincini artırmak üzere tanışma oyunları ve serbest kürsü etkinlikleri gerçekleştirmektedir. Oryantasyon buluşmaları her 50 yeni üye kaydı ile gerçekleştirilir ve gençlik meclisinin ilk 6 ayına mahsustur.
3. Söz Meclisten İçeride etkinlik serisi gençlerin ne gibi kazanımlar edinmesini amaçlamaktadır?
16 Ekim 2021 “Nedir Bu Üniversite & Üniversite Okuma Halleri”
25 Aralık 2021 “Gençlik Politikalarında Genç Akıl”
“Söz Meclisten İçeride” Başkent Gençlik Meclisinin gençlerin birikim, bilgi, fikir üretme, düşünme, kendilerini ifade etme düzeylerini geliştirmeyi amaçlayan bir etkinlik serisidir. Etkinliğin ilk serisinde Başkent Gençlik Meclisi temel olarak üniversitelerin doğasına ilişkin, aslında nasıl bir organizasyon yapısı olduğuna ilişkin üniversitelerden çeşitli akademisyenlerin katıldığı bir seminer şeklinde Nedir Bu Üniversite & Üniversite Okuma Halleri başlığı ile hayata geçirilmiştir. Öte yandan bu etkinlik, bir gencin üniversite hayatı boyunca geçirdiği süreyi nasıl etkin ve verimli geçirebileceğine ilişkin akademisyen tavsiyeleri içermektedir. Serinin ikinci etkinliği olan “Gençlik Politikalarında Genç Akıl” etkinliği ise bir gençlik politikasının neleri içermesi gerektiğine yönelik gençlerin fikirlerine ve taleplerine odaklanmaktadır.
4. Ankara Kadın Liderler Zirvesi gençlerin kadın girişimcilik ve kadın liderlik üzerindeki bilincini nasıl etkilemektedir?
Başkent Gençlik Meclisi 6-7 Kasım tarihleri arasında Ankara Ticaret Odası’nda Kadın Liderler Zirvesi gerçekleştirmiştir. Zirvede, alanında uzman kadınlar yaptıkları meslekte karşılaşılan cinsiyet tabanlı zorlukları ve bu zorlukları nasıl aştıklarını; gerçekleştirdikleri başarıları nasıl yaptıklarını katılımcılara anlatarak deneyim aktarımı gerçekleştirmişlerdir. AISEC derneğinin de katılım gösterdiği zirvede savunma sanayiden kamuya, eğitimden girişimciliğe kadar geniş bir yelpazede konuşmacıları ağırlayan Başkent Gençlik Meclisi, iş dünyasındaki cinsiyet eşitsizliğini ön plana çıkardı ve istihdam konusunda gençlere tavsiye olabilecek fikirlerin gün yüzüne çıkabileceği bir platform yaratılmasına öncülük etti.
5. Üniversite Ankara’da Okunur Projesi ve Aşti Standı Gönüllülük Projesi Ankara’da ki gençlerin dayanışma bilincini nasıl etkilemeyi amaçlamaktadır?
Başkent Gençlik Meclisi, 27 Eylül – 6 Ekim tarihleri arasında Ankara’da üniversite okumaya gelen öğrencilere hem merhaba demek hem de yaşanan barınma sorunu sırasında akranlarına şehre ilk geldiklerinde yardımcı olabilmek için Ankara’nın otobüs terminali AŞTİ’de stant kurdu. Bu stantla birlikte hem Başkent Gençlik Meclisi’nin hem de Ankara gençliğinin dayanışmacı kültürünün ön plana çıkarılması hedeflenmiştir. Bu stantla birlikte şehre ilk kez gelen gençler akranları tarafından karşılanmış olup, ilk gelindiğinde yaşanılan o yabancılık ve bilmezlik ortamının yaşanılmaması sağlamaya çalışılmıştır. Eylül ayında patlak veren barınma krizine karşı da Ankara Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği şeklinde hareket eden Başkent Gençlik Meclisi, “Üniversite Ankara’da Okunur” sloganı çerçevesinde barınmadan dolayı başkente gelen gençlerin eğitim haklarından mahrum olmamalarını sağlamıştır.