ANKARADA KENT KONSEYİ TÜRKİYEDİR

Katılımcı demokrasinin, yerelde katılımın ve çoğulculuğun en önemli örneği olan kent konseyleri kuruluş sürecinden bu güne kadar yerel demokrasiye önemi katkılar sunmaktadır.

1990’ların ikinci yarısından itibaren başlayarak dünyada ve ülkemizde bahsedilmeye başlanan bu kavram bugün yerelde pek çok konuda politika üretebilen bir yapıya dönüşmüştür. Üretilen politikalar ile kentine önemli katkılar sunan Kent Konseyleri yerelde paydaşlarının istek ve taleplerini de karar alıcılara iletme imkânı sunmuştur. Sağlanan bu iletişim ağı aracılığı ile yerel katılımcılar, karar alma süreçlerini etkileyerek yaşadıkları kenti şekillendirmeye devam etmektedirler.

2014 yılından itibaren Ardahan Kent Konseyi başkanlığını aynı zamanda 2019 yılından itibaren “Türkiye Kent Konseyleri Birliği” Yürütme Kurulu üyeliği ve hâlihazırda “Türkiye Kent Konseyleri Birliği” dönem başkanlığını yürütmekteyim. Bu süreçte Türkiye Kent Konseyleri Birliği aracılığı ile veya iletişimde olduğumuz Kent Konseyleri ile yapılan görüşmelerde edindiğim en önemli izlenim; 2019 yılı öncesi itibarı ile “Neden Ankara’da bir Kent Konseyi yok?” sorusu idi.

Anadolu’dan bakıldığında Ankara: Türkiye’nin aklı, Cumhuriyetin Başkenti ve ülkenin yönetildiği yer olarak tanımlanıyor. Bu kadar önemli bir şehirde katılımcılık konusunda çok önemli bir yapı olan Kent Konseyinin bulunmaması birçok Kent Konseyi için dikkat çeken bir durumdu.

2019 yılı itibarı ile yapılan yerel yönetim seçimleri sonucu el değiştiren Ankara Büyükşehir Belediyesi ivedilikle Ankara’da Kent Konseyinin kurulması için yasal süreci başlattı ve Ankara Kent Konseyi Genel Kurulu bugünkü yönetim ve başkanını seçti.

Göreve başladığı günden itibaren katılımcılığı ortak aklı ve Ankara sevdasını ortaya koyan Ankara Kent Konseyi yaptığı çalışmalarda katılımcı bir yapı ile şehri için politika üreterek karar verici mekanizmalara; bilgi deneyim ve görüşlerini aktarmaya devam ediyor. Özellikle Ülkemizin içinde bulunduğu ağır pandemi koşullarında Ankara Kent Konseyinin paydaşları ile beraber aldıkları ve Ankara Büyük Şehir Belediye Meclisine sunulan tavsiye ve öneri niteliğindeki projeler kabul edilerek uygulamaya konuldu. Yapılan bu çalışmalar Ankara da kent sakinleri için faaliyete geçirildi.

Ankara Kent Konseyi başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve birbirinden kıymetli paydaşlarının yaptığı çalışmalar ulusal düzeyde ses getirdiği gibi uluslararası platformlarda da dikkat çekmeyi başardı. Ankara Kent Konseyinin kenti için yaptıkları katılımcı çalışmalar, kent gönüllülerinin bir araya gelerek ortaya koydukları çalışmalar uluslararası alanda “Uluslararası Kolaylaştırıcılar Birliği” (IAF-Internatıonal Association of Facilitators) tarafından “Kolaylaştırıcılık Etik Ödülü” ile taçlandırıldı.

Geçmişten günümüze değişen yönetim ve katılım şekilleri her geçen gün tartışılmaya güncellenmeye ve değişime uğramaya devam etmektedir. Bundan önceki dönemlerde “katılım” veya “kent aidiyeti” çok önemli kavramlar değilken bugün bu kavramlar kentleri yaşatan ayakta tutan “Mit”lere dönüşmüştür. Bu kavramların gelecekte de önemli olacağı varsayılırsa bunları ayakta tutacak ve güçlendirecek yapılar da kent konseyleridir.

Özelde Ankara Kent Konseyinin ortaya koyduğu çalışmalar ve Türkiye Kent Konseyleri Birliğinin kurduğu iletişim ağı gelecekte “katılım” ve “aidiyet” kimliğini geliştireceği gibi yaşadığımız kentler için de birçok alanda etkin ve verimli çalışmalar ortaya koyacaktır.

Ankara Kent Konseyini; bu güne kadar yaptığı çalışmalarından ötürü tebrik eder,

Bundan sonraki süreçte de kendilerine başarılar dilerim.

Burak TAŞTAN

Ardahan Kent Konseyi Başkanı, Türkiye Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanı