DAHA AYDINLIK BİR KALE İÇİN

Bir kentin kimliğinin ve kültürünün oluşumunda tarihsel imgelerin ve somut kültürel miras unsurlarının varlığı çok önemlidir. Bu mirasın etrafında oluşan sivil birliktelik hem kültürel mirasın korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasında hem de kentin bütününe yayılacak bir ortaklık kültürünün geliştirilmesinde önemli bir rol üstlenecektir. Başkent Ankara için geçmişi Hititlere kadar uzanan Ankara Kalesi böylesi bir simge niteliği taşımaktadır. Anadolu’da hala içinde gündelik yaşamın sürmekte olduğu nadir yapılardan olan Ankara Kalesi, kentin topografik çukuru içerisinde de her yönden görülebilen silueti ile de etkileyici bir görünüm sergilemektedir. Ankara’nın cumhuriyet döneminde ilk planlarından birisini yapan Alman mimar Herman Jansen bu sebeple Ankara Kalesini “kentin tacı” olarak nitelendirmiştir. Günümüzde turizm, konut, ticaret ve geleneksel el sanatları işlevlerinin bir arada bulunduğu Ankara Kalesi etrafında esnaf, siyasetçiler, sanatçılar ve müzelerden oluşan bir sahiplenme süreci de oluşmuştur. Bu sürece katkıda bulunanlar Ankara Kent Konseyi içerisinde “Kale Çalışmaları Meclisi”ni oluşturarak kaleye dair sorunlara müdahil olmaya çalışmaktadır.

Bu çalışmaların içerisinde bazı teknik unsurlar da bulunmaktadır. Kale’deki ulaşım, dolaşım, erişim, otopark ve koruma çalışmalarının yanı sıra gündelik yaşamın sürdürülmesinde önemli olan güvenlik, aydınlatma sorunları da ele alınmaktadır. Bu kapsamda, Ankara Kalesinin yakın çevresinden ve kentin farklı yönlerinden gece daha iyi görülebilmesi ve Ankara’nın tümü için bir simge olarak kabul edilebilmesi için Kale’nin tümünün ve surlarının aydınlatılması konusu Kale Meclisi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından önemli bir gündem olarak kabul edilmiş ve bu yönde çalışmalara başlanmıştır. İlk etapta Belediyenin Kent Estetiği Dairesinin öncülüğünde bazı fizibilite çalışmaları gerçekleştirilerek yapılacak bu tür bir aydınlatmanın etkinliği ve teknik özellikleri ortaya çıkarılmıştır. Bu kapsamda Ağustos 2020 içerisinde Ankara Kent Konseyinde ve Gökyay Satranç Müzesinde Belediyenin farklı dairelerinden temsilciler, Kale Meclisi üyeleri ve İl Kültür ve Turizm Müdürünün de katılımıyla iki toplantı gerçekleştirilmiştir.

Yapılan toplantıda öngörülen aydınlatma projesinin teknik ayrıntıları sunulmuştur. Aydınlatmanın yerden ve direkler aracılığıyla yapılabileceği, kullanılacak aydınlatma elemanlarının niteliğine göre lambaların aynı zamanda kale duvarlarını ekran şeklinde kullanmaya elverecek nitelikte de olabileceği, uygulamanın ihale sonrasında altı aylık bir süre içerisinde gerçekleştirilebileceği anlatılmıştır. Toplantı katılımcıları, güvenlik sorunları sebebiyle yerden kurulacak teknik ekipmanın çalınma riskini ifade edince Belediye yetkilileri bu sebeple direkle aydınlatma yönteminin daha uygun olacağını değerlendirdiklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca, Kaledeki altyapı sorunları sebebiyle ayrı bir trafo ve makine dairesi kurulması gerekebileceği ifade edilmiştir. Ayrıca sistem kurulduktan sonra İç Kalenin ana girişine çeşitli görüntülerin yansıtılabileceği, özellikle büyükelçiliklerin milli günlerinde ve milli bayramlarda bayrakların yansıtılabileceği, bu şekilde de Kalenin daha iyi tanıtılması olanağının ortaya çıkacağı ifade edilmiştir. Uygulama sürecinde ve sonrasında Kale Meclisinin çalışmalara destek olması kararlaştırılmıştır.

Daha sonraki süreçte hem pandeminin etkisiyle hem de çıkan bazı teknik sorunların etkisiyle aydınlatma çalışması Belediyenin farklı Dairelerine aktarılmış ancak sonuçlandırılmamıştır. Belediyenin depolarından temin edilen büyük boy barkovizyon cihazlarıyla önemli günlerde, özellikle de Kale Meclisi tarafından düzenlenen festivallerde Kale girişine “mapping” adı verilen hareketli ve sesli yansıtmalar yapılmaktadır. İlerleyen aylarda Kale aydınlatması sürecinin yeniden ele alınması için çalışmalar devam etmektedir.