Ankara Kent Konseyi farklı çalışma gruplarını bir araya getirmesiyle, şehrin gelişimine, kent yaşamının iyileştirilmesine ilişkin konuları gündeme taşımasıyla, kentte yaşayanların huzur ve mutluluğunu sağlama hedefiyle aldığı tavsiye kararlarıyla, yüzyıllardan bu yana kültürümüzde var olan “birlikten dirlik çıkar” atasözünün günümüze uyarlanmış gerçeğini gözler önüne seriyor.

Kent konseylerinin kuruluş gerekçelerini sıralayan “hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, katılım ve yerinden yönetim” gibi ilkeleri kağıt üzerinde öyle yazdığı için değil, birlikte yol aldığı konsey üyeleri ve alt gruplarla çalışmalarının doğal uzantısı olarak hayata geçiren Ankara Kent Konseyi, kentle ilgili konularda farkındalık düzeyini de yükseltti. Kent konseylerinin kuruluş amacına yüzde yüz uygun faaliyetlerle bir yandan Ankara’ya önemli katkı sağlayan Ankara Kent Konseyi diğer yandan konuyla ilgili olarak Türkiye için “iyi bir uygulama örneği” sergiliyor. İklim değişikliğinden göçe, halk sağlığından hayvan haklarına, ticaretten kırsal kalkınmaya kadar pek çok konunun ilgilisiyle doğru teşhisleri birleştiren Ankara Kent Konseyi, kentin gelişiminde de itici güç oluşturuyor.

Ankara Kent Konseyi, ekonomi ve reel sektörü derinden etkileyen pandemi sürecinde de hayata geçirdiği proje ve faaliyetlerle, üyelerimizin dayanışma içinde hareket etmesine, kentte ticaret aktörlerinin bir araya gelerek ticari hayatın sağlıklı bir şekilde devamına önemli katkı sağladı.

Başkentimizin tarihi kent merkezlerinden Anafartalar ve Posta Caddesi’nin yenilenmesi sürecinde ortak akıl oluşturmak üzere gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda, hizmet sektörü ile çalışanlarının sorunlarının tespiti ve çözümüne ilişkin atılacak adımları istişare süreçlerinde, kısaca işbirliği ve birlik içinde hareket etmemiz gereken tüm çalışmalarda Ankara Kent Konseyi, katılımcı görüşe önem verip önyargıları azaltarak dayanışmayı güçlendirdi.

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı olarak, kentin tüm kesimlerini kucaklayan çözümleri ortaya koyan Ankara Kent Konseyi’nin Danışma Kurulu’nda yer almaktan büyük onur duyuyorum. Kentimizin ve kentlilerimizin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamak ortak hedefiyle hareket ettiğimiz Ankara Kent Konseyi’nde ortaya konan uzlaşı kültürünün Başkent’in gelişimini daha da ilerilere taşıma noktasında büyük fayda sağlayacağına inanıyorum.

Farklı görüşleri tek çatı altında birleştirerek, şehrimizin gelişmesine katkı sağlayan Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı, sevgili kardeşim Halil İbrahim Yılmaz’ı dayanışma ruhunun en güzel örneğini sergilemeleri ve Ankara’ya yaptıkları katkılardan dolayı kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum.

Gürsel Baran / Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı