HAYATI YAŞATAN KURUM ASKİ
Yaşamın temel kaynağı olan içilebilir ve kullanılabilir temiz suyun önemi her geçen gün daha da anlaşılır hale geliyor. Dünya Sağlık Örgütünün 2017 yılı verilerine göre 2,2 milyardan fazla insan hâlâ güvenli şekilde ulaştırılan içme suyundan mahrumken; geleceğe yönelik projeksiyon çalışmalarında iklim değişikliği ve değişen doğa şartları nedeniyle 2100 yılına gelindiğinde buna ilave olarak 1.4 milyar kişinin daha kuraklık ve susuzluktan etkileneceği öngörülüyor. İklim değişikliğine bağlı kuraklık sorunun su kaynaklarına olumsuz etkisi dünya da olduğu gibi kentimizde de yoğun olarak hissedilmeye başladı.
Ankara’da hayatın kaynağı suyu yöneten kurum olan ASKİ, uluslararası standartlara sahip kalite yönetim anlayışıyla şehrimizin kaliteli, sağlıklı ve kesintisiz içme ve kullanma suyu ile buluştururken, atık suyun da çevreye faydalı dönüşümünü sağlıyor. Ankaralıların gelecekte sorunsuz biçimde su ile buluşabilmesi, su kaynaklarının korunması ve sürdürebilir olması amacıyla hazırladığımız 2024 ile 2054 yıllarını kapsayan Master Plan çalışmalarında önemli yol katettik. Başkentin 30 yıllık su politikasının belirlendiği Master Plan ile sanayi ve kentsel dönüşümdeki değişimler göz önünde bulundurularak kısa, orta ve uzun dönem yatırım ve işletme politikalarını belirliyor, verimli enerji ve akıllı şehir konseptine uygun, su kayıp ve kaçak yönetiminde etkin bir altyapı sistemi oluşturmayı hedefliyoruz.
Su kaynaklarını Çamlıdere, Kızılırmak-Kesikköprü, Kavşakkaya, Akyar, Çubuk, Eğrekkaya, Kurtboğazı, Elmadağ-Kargalı, Şereflikoçhisar-Peçenek, Kalecik-Uludere ve Haymana-Türkşerefli Barajının oluşturduğu ASKİ, merkezi ve bölgesel birçok içme ve atık su arıtma tesisine sahiptir. Biyologların “yaşam sıvısı” olarak adlandırdığı günlük yaklaşık 1 milyon 300 bin metreküplük suyun temiz şekilde vatandaşa ulaşımını gerçekleştirmek için başta İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi olmak üzere bölgesel arıtma tesisleri de hizmet vermektedir. Türkiye’nin en büyük atık su arıtma tesisi olan Ankara Merkezi Atık Su Arıtma Tesisinde günlük 750 bin metreküp atık su arıtılarak herhangi bir çevre kirliliğine sebebiyet vermeden alıcı ortama deşarj edilmektedir. Tesiste oluşan fazla çamurlar yoğunlaştırıldıktan sonra anaerobik çürütücülerde çürütülmesiyle biyogaz elde edilmektedir. Elde edilen bu biyogazdan elektrik üretilip, tesisin enerji ihtiyacının büyük bir kısmı karşılanmaktadır.
Kentimize temiz, sağlıklı, güvenli ve musluklardan içilebilir kalitede su sağlayan kurumumuz, suyun dünya standartlarına uygunluğunu da sürekli kontrol altında tutmaktadır. ASKİ Su Kalite Kontrol Laboratuvarlarında 1200 farklı noktadan belirli aralıklarla alınan su numuneleri analiz edilmektedir. Şebeke suyumuzun kalitesi WHO, TSE ve Sağlık Bakanlığı standartları ile karşılaştırmalı olarak her gün halkımıza bu şekilde sunulmaktadır.
ÇÖLLEŞMEYE KARŞI EYLEM BİRLİĞİNİ SÜRDÜRÜYORUZ
ASKİ’nin yerine getirdiği asli görevlerinin yanı sıra ilgili kurumlar, yerel yönetimler, muhtarlar, üniversiteler, odalar ve sivil toplum örgütleriyle ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışıyla işbirliği yapmaktayız. Bu konudaki en önemli çözüm ortaklarımızdan biri olarak da Ankara Kent Konseyi’ni görmekteyiz.
Dünyada örnek gösterilebilecek bir sivil toplum kuruluşu olan Ankara Kent Konseyi de alanında uzman kişi ve heyetlerle yaşamı doğrudan ilgilendiren konuları masaya yatırırken, her bir damlası kıymetli olan suyun yönetimi, etkin kullanımı konusunda da kurumumuzla bilgi alışverişinde bulunmasını oldukça değerli buluyoruz. Katılımcı demokrasinin zorunluluğu olan halk iradesinin temsilde pratiğe geçirilmesi ve halkın çıkarlarının tarafsız ve bağımsız biçimde denetlenerek savunulması için çaba sarfeden konsey; yaşamın kaynağı içebilir temiz ve kaliteli suyu Ankaralılarla buluşturan ASKİ Genel Müdürlüğümüz ile birlikte Ankara’ya ve misyonumuza katkı sağlamak için önemli bir duruş sergiliyor.
2021 yılında Ankara Kent Konseyi ile birlikte ortak faaliyetlere imza attık. Bugünün ve yakın geleceğin en önemli sorunları arasında yer alan iklim krizi ve kuraklık konusundaki görüş alış verişlerimizin ardından “22 Mart Dünya Su Günü” çerçevesinde Kent Konseyi tarafından düzenlenen ve “Suya Saygı Buluşmaları” konulu panelde suyun verimli kullanılması başta olmak üzere ASKİ’nin çalışmaları hakkında sunum yaptık. Mogan ve Eymir göllerinin dünyada örneklerine rastlanan çölleşmeden payını almaması ve Ankara’nın ebedi tabiat güzellikleri olarak geleceğe miras bırakılabilmesi için çözüm önerilerimizi paneldeki paydaşımız Kent Konseyi’nden uzman ve yetkilileriyle paylaştık. Bu girişim sayesinde kamu ve sivil toplumun el ele vererek büyük başarılar elde edilebileceğine olan inancımızı sahada göstererek çabalarımızın meyvelerini kısa sürede almaya başladık.
Yağışların hasat edilmesi, atık suların ileri düzeyde arıtılarak tekrar kazanılması, tarımda damla sulamaya geçilmesi, şebekede kayıp ve kaçaklarını azaltılması, endüstri ve sanayide tasarruflu su tüketen ürünlerin teşvik edilmesi gibi bir dizi önlemin geç kalınmadan alınması için vardığımız fikir birliği neticesinde birlikte tüm olanaklarını kullanarak somut adımlar atılması için çalışmaları başlattık. Halkımızın suyun verimli kullanılmasının önemi konusundaki farkındalığını arttırarak su kullanımında tasarrufu teşvik eden önerilerimizi ve çalışmalarımızı anlattık.
HALK SAĞLIĞI İÇİN SAHADAYIZ
Başkent’e temiz, sağlıklı ve kesintisiz su sağlayan kurum olmanın yanı sıra şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir yönetim anlayışımıza yakışır biçimde şehrimizin suyunu arıtan İvedik İçme Suyu Tesisi’nin kapılarını vatandaşlarımıza ve sivil toplum örgütlerine açtık. Ankara suyunun arıtılmasına ilişkin süreci yerinde görmek isteyen herkesi tesisimizde ağırlarken, Ankara Kent Konseyi Başkanı başta olmak üzere Yürütme Kurulu ile Halk Sağlığı Komisyonu üyelerinden oluşan bir grup da gerçekleştirdikleri ziyaret ile tesisimizi yerinde inceleme olanağı buldu. Görüş alışverişinde bulunduğumuz Kent Konseyinin değerli üyeleri ile arıtma tesisine kazandırdığımız yeni teknolojilerin avantajlarını anlatarak geleceğin teknolojileri ve ihtiyaçları konusunda ortak vizyonumuzu tazeledik. Ankara Kent Konseyi Halk Sağlığı Çalışma Grubu’nun talep ve önerilerini dinleyerek çalışmalarımıza katılma arzularına kapılarımızı araladık. Hazırlanacak raporlarla yalnızca şebeke sularının değil apartman depolarının da iyileştirmesi ve bu konuda kamuoyu oluşturularak temiz suyun musluklara aksaklık yaşanmadan ulaştırılması için yapılacak planlamalar sırasında birlikte hareket etme konusunda görüş birliğine vardık.
ASKİ’nin şehir şebekesine verdiği suyun şeffaf ve detaylı su analizlerini Kent Konseyi uzmanlarının da tanıklığında inceleyerek halk sağlığı çerçevesinde değerlendirmelerde bulunduk. Büyük çaba ve yüksek maliyetle kotarılan arıtma işlemlerindeki yükü hafifletmek için akarsuların temizliğinin önemini vurgulayarak yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişi yaptık. Ankara’nın her geçen gün artan su ihtiyacını karşılamak için ihtiyaç duyulan kapasite artırımı çalışmalarında kararlı olduğumuzu bildirdik. Başkentimizin kullanılmış atık suyunun arıtıldığı İvedik ve Tatlar Atıksu Arıtma Tesislerine birlikte yaptığımız ziyarette yetkililerden tesis hakkında bilgi aldık. Atık suyun arıtıldıktan sonra tarımsal ve yeşil alan sulamasından daha yaygın kullanılmasına yönelik yapılması gerekenler hakkında fikir alışverişinde bulunduk.
SORUMLULUK ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ
ASKİ, Ankara halkına karşı sorumluluğunun bilincinde sürdürülebilir politikalar üretmeye devam edecek. Vatandaşlarımızın temiz suya erişimi ve tüm canlı hayatın korunması için ortaya çıkabilecek her soruna karşı çözüm üretmeye hazırız. Katılımcı demokrasiye inanıyor, vatandaşlarımızın öneri ve taleplerine de kapımızı açık bırakıyoruz. Ortak akıl ile bugüne kadar başardıklarımız gelecekteki başarılarımızın güvencesi ve motivasyon kaynağı olmaya devam edecek.
Sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir Ankara için ASKİ olarak yaşamın kaynağı suyun vatandaşlarımıza en iyi koşullarda ulaşması için üstümüze düşen her şeyi harfiyen yerine getirmeyi sürdüreceğiz.
ERDOĞAN ÖZTÜRK ASKİ GENEL MÜDÜRÜ