Kale Meclisi

“Türkiye’nin kalbi Ankara, Ankara’nın kalbi Altındağ, Altındağ’ın kalbi Ankara Kalesi” inancını ve “kaleyi görmeyen, gezmeyen, sevmeyen kalmasın” düsturunu paylaşan arkadaşlarımızla birlikte yirmi seneyi aşan bir zaman dilimi içerisinde Ankara Kalesi ile ilgili çalışmaları sürdürüyoruz.
2000’li yıllarda bu amaçla Ankara Kalesi Derneği’ni kurmuştuk.
Derneğin öncülüğü ile, o zamanlarda da bazen Altındağ Belediyesinin, bazen ATO’nun, Kültür ve Turizm Bakanlığının (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) katkıları; zaman zaman da Ankara Kulübü Derneği, Sevda Cenap And Müzik Vakfı gibi sivil toplum kuruluşları ilgisi ile çeşitli kültür-sanat faaliyetleri, festivaller düzenlemiştik.
Ankara Büyükşehir Belediyesindeki yönetim ve zihniyet değişikliği sonrasında Başkentimizde organizasyon ve etkinlik öncülüğü üstlenen Ankara Kent Konseyi’nin varlığı ve ilgisi üzerine de konuyla yeniden/yine ilgilenmek ve kalınan noktadan Ankara Kalesi faaliyetlerini sürdürebilmek için ANKARA KENT KONSEYİ ANKARA KALESİ ÇALIŞMALARI MECLİSİ teşkil edildi. (KALE MECLİSİ)
Dolayısıyla, sadece İç Kale ve Dış Kale olarak nitelendirdiğimiz Ankara Kalesi’nde değil, çoğu Altındağ ilçe sınırları içinde kalan KADİM ANKARA’mızın her yanını da içine alan faaliyetleri yürütmeye başladık.
Ankara Kalesi ve Kadim Ankara yüzyıllar içerisinden bugüne gelen tarihî, kültürel değerleriyle, mekan ve yapılarıyla, müzeleriyle, sanata dair faaliyetleriyle, adeta hem Başkentimiz hem de Türkiye’miz için eşi bulunmaz bir turizm destinasyonudur.
ABB, AKK, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Altındağ Belediyesi, üniversite çevrelerimiz, sivil toplum bugün bu önemi kavramış, müşterek bir düşünce haline getirmiş, el ele, birlikte, gönül birlikteliği için ANKARA KALESİ için bir şeyler yapabilmeyi ideal haline getirmiştir.
Biz Ankara Kalesini seven, önemini bilen, Ankara halkına ve Türk turizmine bu önemin farkındalığını anlatmaya çalışan Ankara ve Kale sevdalıları olarak bugün gelinen bu noktadan mutluyuz.
Ortada bunca yıldır çözüme kavuşturulamamış GÜVENLİK, OTOPARK, TRAFİK, AYDINLATMA gibi kronik problemlerin olduğu ve çözülemediği açıktır. Ancak, bütün ilgili, yetkili ve konuya taraf çevrelerin problemlerinin tespiti, varlığının kabulü ve çözümün şart olduğu konusunda aynı noktada buluşmuş olmalarını bile büyük bir şans olarak görmekteyiz.
Ankara Kalesi bugün Türkiye’nin gözbebeği müzeleri bünyesinde barındırmaktadır. KOÇ MÜZESİ, ERİMTAN MÜZESİ, TÜRK PUSAT MÜZESİ, SATRANÇ MÜZESİ, ülkemiz müzeciliği ve turizminin en önemleri değerleridir. ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ, Türk müzeciliğinin amiral gemisidir.
Hamamönü, Hamamarkası, Anafartalar, Ulus, Hacıbayram, Yahudi Mahallesi, Devlet Resim Heykel Müzesi, Etnografya Müzesi, Cumhuriyet yapıları, Ekonomi, Pul Müzeleri ve onlarca yapıyla, mekanla (Roma yapıları) KADİM ANKARA, Türk turizmi için mücevher taşı niteliğindedir.

AKKALE’nin bağımsız bir müze olarak açılması ya da mevcut müzenin bir parçası olarak hizmete sokulması yönündeki mevcut ısrarımızı da bir kere daha belirtmek istiyoruz.
Neticede, problemlerini çözmüş, canlılığıyla, kültürün, sanatın, müziğin yaşandığı, turizmin ışığı bir mekan olarak AÇIK HAVA MÜZESİ ANKARA KALESİ HEDEFİMİZDİR.
Hep birlikte göreceğiz inşallah!

Şevket Bülend Yahnici
ANKARA KALESİ ÇALIŞMALARI MECLİSİ
2021 YILI ÇALIŞMALARI

Ankara Kent Konseyi Ankara Kalesi Çalışmaları Meclisi’nin 2021 yılında çalışma alanı olan ANKARA KALESİNDE gerçekleştirdiği faaliyetler başta Ankara Büyükşehir Belediyesi, Altındağ Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün katkı ve kalede yerleşik sivil toplum örgütleri, sanat galeri, sanat atölyelerinin katkıları ile başarı ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan toplantı ve etkinlikler ilgi ve katlımın giderek artmasını sağlamakta, ilerleyen günlerde daha geniş katılımlı çalışmaların yolunu açmaktadır.
2021 yılı etkinlikleri şu başlıklarla özetlenebilir:
– PİRİNÇ HAN VE PİLAVOĞLU HANLARDAKİ FAALİYETLER: Hanlarda bulunan esnaf ve sanat atölyeleri ziyaret edilmiş daha iyi iletişim sağlamak amacıyla temsilci kişiler belirlenmiş ve yapılacak olan etkinliklerden haberdar edilerek katılım ve katkıları sağlanmıştır. Ayrıca Hanlarda yıl içinde gerçekleşecek olan etkinliklerden haberdar olunarak Meclisimiz temsilcilerinin etkinliklere katılmaları sağlanmıştır.
– MÜZELERDEKİ FAALİYETLER: Kalemizde bulunan Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Rahmi Koç Müzesi, Erimtan Müzesi, Gökyay Vakfı Satranç Müzesi, Pusat Müzesi müdürleri Meclisimizin üyeleri olup yapılan veya yapılacak olan tüm toplantı ve faaliyetlere katılarak destek olmaktadırlar.
2021 yılı içinde ‘Ahilik Haftası Etkinlikleri’ çerçevesinde Ankara Ticaret Odasının destekleri ile hazırlanan ‘GELENEKTEN GELECEĞE ÇIKRIKÇILAR YOKUŞU’ belgeseli Erimtan Müzesinde yoğun katılımlı bir etkinlikle tanıtılmıştır.
– SANAT GALERİLERİNDEKİ FAALİYETLER: Kalede yerleşik bulunan başta Galeri Z, Emin Antik, Ata, Pari Sanat Galerileri sahipleri Meclisimiz üyesi olup yapılan tüm toplantı ve faaliyetlere aktif olarak katılmışlar. 2021 yılında çok değerli sanatçılarla çok sayıda sergi açılmış, sokak çalıştayları yapılmış olup bu açılışlara Meclisimiz üyeleri katılarak destek vermiştir.
Bu süreçte Galeri Z sahibi Sayın Fatma Tuna Meclisimize tüm toplantılarında ev sahipliği yapmış olup kendisine ayrıca teşekkür ederiz.
– SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ İLE FAALİYETLER: Kalede 25 yıldır faaliyetlerini sürdürmekte olan Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu Başkent Toplum Eğitim Merkezi ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ nedeniyle Ankara Kent Konseyi Binamızda sanatçı Pınar Ayhan’ın moderatörlüğünde ‘iş hayatında başarılı kadınlar’ başlıklı ‘Müzelerimizdeki Kadın Yöneticiler’ konulu panel, resim sergisi ve Gençlik Parkından başlayan ‘kadın bisikletçilerin’ katıldığı bir etkinlik; ’10 Kasım Atatürk’ü Anma ve Atatürk Haftasında Cumhuriyetimizin kurtuluşundan kuruluşuna 100. yıllarına dikkat çekmek amacıyla 17.000 parça taş mozaikten oluşan ‘Atatürk Portresi’ açılışı yapılmış, 25 Kasım ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele günü’ etkinlikleri çerçevesinde Büyükşehir Belediyemizin katkıları ile Kale Duvarları turuncu renkle ve günün anlamına uygun görselle aydınlatılmış, kale önünde geniş katılımlı toplanma gerçekleştirilmiştir ayrıca kale esnafının da katılımı ile ‘yeni yıl’ temalı etkinlikler düzenlemiş olup tüm etkinliklerin gerçekleştirilmesinde destek olunarak, açılışlarında Meclisimiz üyeleri hazır bulunmuşlardır.

Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi ve Bisiklet Hareketi Derneğinin Anadolu Organize Sanayi Bölgesi ve Türk Eğitim Vakfının katkıları ile ‘Çanakkale Zaferinin Kutlama Programı’ çerçevesinde düzenlediği ‘5. Geleneksel Zafer Bayramı’ etkinliği Ankara Kalesinden 300 bisikletçinin katılımı ile başlatılmış. Meclis üyelerimiz başlangıç noktasında ev sahipliğini üstlenmiştir.
– ATÖLYELERİN FAALİYETLERİ: Kalemizde gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının başarısından sonra bölgede var olan ‘sanat atölyelerine’ yenileri eklenmiş ve eklenmeye devam etmektedir. Atölye sahipleri ve sanatçılar da meclisimiz üyesi olarak faaliyetlere katılmakta ve destek vermektedirler. 2021 yılı içinde atölyeler sivil toplum örgütlerinin gerçekleştirdiği kermes ve etkinliklere katılım göstermişlerdir. (Kale şenliği, Galatya etkinliği, Soroptimist etkinlikleri vb.)
– ANKARA KALESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ŞENLİKLER: COVİD19 salgını nedeniyle bir yılı aşkın süre ile kapanmanın yaşandığı ülkemizde Haziran 2021 tarihinden itibaren kademeli olarak açılmaların başlaması ile birlikte 11 Temmuz 2021 de bir günlük ‘KALE ŞENLİĞİ’ belediyelerimiz, resmi kurumlar, sivil toplum örgütleri, galeriler, müzeler, esnafın katkı ve katılımı ile gerçekleştirilerek büyük ses getirilmiş, halkın katılımı ile kalenin eski canlılığına kavuşturulması adına ilk adım atılmış, yapılan etkinliğin başarısı ikinci bir etkinlik daha düzenlenerek daha uzun süreli olması taleplerini de beraberinde getirmiştir. Bu talepler üzerine daha geniş katılımlı bir organizasyon tertip edilerek 22-23-24 Ekim 2021 de üç gün süren ‘KALEDE SANAT’ Şenliği düzenlenmiştir. Her iki organizasyonda mehter takımları, sokak konserleri, sokak tiyatrosu, kukla gösterileri, sokak ve galerilerde sanat faaliyetleri, esnaf ve atölyelerin katılımı ile satış stantları oluşturulmuş, tüm galeriler resim ve heykel sergileri açılışı yapmışlardır. Ayrıca Gölbaşı Belediyesi ve Altındağ Belediyesinin katkıları ile ‘SEVGİ ÇİÇEĞİ PARKI’ oluşturularak açılışı gerçekleştirilmiştir, Ankara Büyükşehir Belediyemizin katkıları ile de ‘BEŞ BEYAZ’ temalı Ankara Kedisi, Ankara Keçisi, Ankara Arısı, Ankara Güvercini, Ankara Tavşanı kalemize taşınarak halkla buluşturulmuştur.
Ayrıca Kasım, Aralık 2021 ve Ocak 2022 aylarında da başta Emin Antik, Galeri Z, Ata Galeri, Rahmi Koç Müzesi, Erimtan Müzesi, Pari Sanat Galerisi olmak üzere çeşitli fotoğraf, resim, heykel sergileri açılmış, Kalenin her köşesinde sanatçı dostlarımızın atölyle çalışmaları devam etmiştir. Hafta sonları özellikle galerilerde yürütülen sanat çalışmaları yanında söyleşi, müzelerde müzik programları da devam etmekte, Kale sevdalısı sanatseverleri, üniversite mensuplarını, sanatçıları bir araya getirilen gayretler sürmektedir.
-DİĞER FAALİYETLER VE ÖNERİLER: Ayrıca Danışma Kurulumuzda yer alan çok değerli bilim insanlarının ve özellikle Prof. Dr. Mehmet Tuncer’in Kalemizi de içine alan muhtelif çalışmaları ABB ve AKK yetkililerine zaman zaman taktim edilmiştir.
Bu anlamda ‘Kale İçi Koruma Amaçlı Planlama’ teklifi mevcuttur. Çevre ulaşım, otopark çalışmasının hayata geçirilmesi şarttır. Uygun bir yerden Kaleye feniküler yapılmalıdır. Ulus / Bentderesi Antik Tiyatro ile (Samanpazarı tarafı için de) Kale Kapısını bağlayan bir tranvay aksi oluşturmak faydalı olacaktır. Kale içinde onarılan sokaklarda konut, sanat sokağı, konaklama, yeme-içme mekanlarının da belirlenmesi gereklidir. Onarımı süren Kale içindeki evlerin beyaz değil, eski Ankara sokaklarındaki renk çeşitliliğinde yapılması düşünülmelidir. KALE KAPISI GİRİŞİNDEKİ SUR ÇATLAKLARININ BÜYÜK TEHLİKE ARZETTİĞİ VE ACİL MÜDAHALE GEREKTİRDİĞİNİ DÜŞÜNMEKTEYİZ.
Bahis konusu konuların hayata geçirilmesi hususunda ilgilerini esirgemeyen AKK yöneticilerine, başta Sn. Mansur YAVAŞ olmak üzere ABB yetkilerine (Sn. M. Kemal ÇOKAKOĞLU, Sn. Faruk ÇINKI, Sn. Bekir ÖDEMİŞ) yöneticilerine, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne (Sn. Ali AYVAZOĞLU) ile Sn. Asım BALCI ve Altındağ Belediyesi ilgililerine (Sn. Abdurrahman KARABUDAK) teşekkür ediyoruz.