KIRSAL KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU 2021 YILI FAALİYETLERİ İZLENİM YAZISI

1. KIRSAL KALKINMA GRUBU ÇALIŞMALARINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞ BİRLİKLERİ
Kırsal Kalkınma Çalışma grubu 2021 yılı başından itibaren Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Küçük Destekler Programının (UNDP-GEF-SGP) “2021 Yılı Ankara Odaklı” destek programına yönelik, Ankara genelinde sivil toplumun çağrı programına azami katılımını ve daha çok proje üretimini sağlamak maksadıyla ilgili kurumlar ile STK’lar arasında koordinasyon, tanıtım, teknik destek ve mentörlük desteği verilmesine ilişkin iş birliklerinin kurulmasına öncülük etti. Bu kapsamda; tüm tarafların bir araya geldiği bilgilendirme toplantıları düzenlemenin yanı sıra paydaşlar tarafından düzenlenen tanıtım ve toplantılara katılım sağladı.
Çalışma Grubu bileşenlerinden Ankara Kültür Derneğinin Kızılcahamam Taşlıca Köyünde planladığı bir seri eğitim, kültür ve kalkınma odaklı projelerinin uygulamaya konulabilmesi için yine çalışma grubu bileşeni Tohumluk Vakfı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi desteğinin sağlanmasına yönelik iş birliği ve koordinasyon faaliyetlerini yürüttü.
Kırsal Kalkınma Çalışma Grubu üyesi ve bileşeni Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilgül Karadeniz ve akademisyen ekibinin “Ankara Ölçeğinde Mavi ve Yeşil Alanlar Yönetişim Sistemi” ile “Tuz Gölü Ekolojik Sisteminin Korunması” konulu proje çalışmasına destek vermek maksadıyla yerel işbirliklerine yönelik toplantılar düzenledi.
AKK Çevre ve Sıfır Atık Çalışma Grubu ve AKK Halk Sağlığı Çalışma Grubu ile birlikte başlatılan “Suya Saygı Buluşmaları” konulu proje çalışmalarının planlama ve uygulamasına yönelik çalışma grubunda yer alarak tüm aşamalarının sürdürülmesine katkı ve katılım sağladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı talebi ile “Kooperatiflere ait fonlamalarda yürütülebilecek çalışmalar” konusunda yapılabilecek işbirliklerine ilişkin düzenlediği çalışma toplantısında; Türkiye Kalkınma Vakfı, Ankara Kalkınma Ajansı, Birleşmiş Milletler Gıda Örgütü (FAO) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Küçük Destekler Programı (UNDP-GEF-SGP)gibi kuruluşlara aynı amaç doğrultusunda ortaklaşma zemini tesis etti.
“Çocuklara Yönelik Tarım, Çevre, Doğa ve Perma kültür Eğitimi Verilmesi” ile “Kadın Kooperatiflerine Yönelik Sanal Market Uygulaması” konularında çalışmalar yürüten; Beştepe Koleji, Ütopya Bilim Merkezi ve Yerel Kalkınma Derneği gibi sivil kuruluşların, çalışmaları hakkında Ankara Büyükşehir belediyesinin ilgili birimlerini bilgilendirmelerine zemin hazırlamak maksadıyla bir çalışma toplantısı düzenlenerek ilgili tüm tarafların birbirinden haberdar olması ve işbirliği yapması ortamı sağlandı.
Bileşenimiz Dört Mevsim Ekoloji Derneğinin Sürdürülebilir Yaşam Derneği ile birlikte yürüttüğü “Ekolojik Tarım ve Güvenli Gıdaya Ulaşım” konulu proje çalışmasında Ankara ölçeğinde Kamu-STK-Üretici işbirliğine yönelik paydaş çalışma toplantısı düzenlenerek bu çalışmaların sürekliliğinin sağlanması zemin oluşturuldu.
2. KIRSAL KALKINMA GRUBU ÇALIŞMALARININ UNDP-GEF-SGP İLE İLİŞKİLENMESİ
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Küçük Destekler Programı (UNDP-GEF-SGP) Ulusal Koordinatörünün talebi ve Ankara Forum Derneğinin girişimi ile Ankara Kent Konseyi, Türkiye Kalkınma Vakfı, Ankara Forum Derneği temsilcileri ve UNDP -GEF-SGP Ulusal Koordinatörünün katılımı ile 22 Ekim 2020 tarihinde Ankara Kent Konseyinde bir koordinasyon toplantısı yapıldı. Söz konusu toplantıda, UNDP -GEF-SGP “2021 Yılı Ankara Odaklı” destek programı kapsamında; Ankara genelinde sivil toplumun çağrı programına azami katılımını ve daha çok proje üretimini sağlamak maksadıyla, söz konusu destek programının sivil toplum ve katılımcı kurumlar ile koordinasyonunun Ankara Kent Konseyi (Kırsal Kalkınma Çalışma Grubu) tarafından yürütülmesi kararlaştırıldı.
Bu kapsamda 2021 yılı başlangıcından itibaren çağrı takvimi başlangıcına kadar yukarıda belirtilen dört kuruluşun temsilcileri ile muhtelif zamanlarda çevrimiçi ve yüz yüze toplantılarda bir araya gelindi. Söz konusu programın Ankara ili genelinde azami katılımın sağlanması maksadıyla UNDP -GEF-SGP’den destek alınan bir “Toplantı Projesi” kapsamında;
Ankara Kent Konseyi ev sahipliğinde yerel yönetimin ilgili birimleri dahil olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar, vakıf, dernek, kooperatif vb. temsilcilerine yönelik tanıtım ve bilgilendirme toplantıları yapıldı, tüm bu çalışmalara yönelik olarak, proje destek programına katılacak olup ihtiyaç duyan vakıf, dernek, kooperatiflere, eğitim, proje yazım desteği ve mentörlük hizmeti başta olmak üzere her türlü yardım ve destek sağlandı.