MAHALLE BÜTÇELEMESİ DENEYİMİ

 

Ankara Kent Konseyinin önerisiyle Ankara Büyükşehir Belediyesinin önemsediği katılımcı bütçeleme çalışmasının ikinci aşaması olarak mahalle bütçelemesi süreci başlatıldı. Buna göre: Çiğdemim Derneği ile Ankara’nın nispeten daha kırsal bölgelerinden benzer bir dernek bulunarak birlikte bir çalışma yapılması kararlaştırıldı. Mahalle ölçeğinde çalışan böyle bir dernek bulmak oldukça zor oldu ama sonunda Gölbaşı Bahçelievler Mahallesi Derneği ve muhtarlığına ulaşıldı. Proje kapsamında her iki dernekten ve mahalle muhtarlıklarından, katılımcı yöntemler kullanarak mahallelerinde belirleyecekleri sorunların çözümü veya gelen isteklere yönelik çalışma yapmaları ve belediyeye bir proje ile bunu iletmeleri istendi.

Her iki dernek, Ankara Büyükşehir Belediyesi katılımcı bütçe uygulamasının ilk örneği olacak projenin hazırlanmasında ve konunun belirlenmesinde katılımcı yöntemler kullanmaya çalıştı. Çiğdemim Derneği olarak geniş katılımlı sosyal medya ağımız ve e-posta grubumuzu kullanılarak bir anket hazırladık ve komşularımızla paylaştık. Ankete 340 komşumuzdan cevap geldi. Burada yaşanan en büyük sorun iletilen sorunlardan bazılarının belediyeyi ilgilendirmemesi oldu. Doğal olarak bunları elemek durumunda kaldık. Komşularımızın ilettiği sorunlar ve proje önerileri gruplandırıldı. Gölbaşı Bahçelievler Derneği ve muhtarlığı da benzer bir katılımcı yöntemi izledi. Muhtarlığa gelen komşularla yüz yüze gerçekleşen çalışmaya 261 kişi katıldı. Anket ve görüş toplama sürecinde her iki mahallenin deneyim paylaşımını sağlamaya çalıştık.

Her iki mahallenin öne çıkan talebi Mahalle Yaşam Merkezi oldu. Ancak ABB bu konuda başka bir çalışma planladığını söyleyip bu konuda iki mahalleye öncelik verileceğini söyleyince ikinci bir çalışma yapılması istendi. Yeni çalışma ile anketlerde ve yüz yüze yapılan görüşmelerde gelen talepleri karşılayacak şekilde 300.000 TL’yi aşmayacak proje hazırlanması istendi. Bu çerçevede hazırlanan proje taslakları ve bütçe öngörüleri Belediyeye sunuldu. Bu öneri bütçeler aşağıda görülebilir.

 

 

Bu projelerin uygulanması için ABB yetkilileri ile görüşmeler ve toplantılar devam ediyor. Bu çalışmalar sırasında karşılaştığımız en büyük zorluk belediye çalışanlarının henüz katılımcılık, katılımcı bütçe, kent konseyi, ortak karar alma ve uygulama konularında yeterince ilgi ve bilgilerinin olmaması diyebiliriz. Bunu aşmak içinde bu konularda ilgilileri bilgilendirecek toplantılar ve eğitimlerin yapılması ve karşılaşılan direncin kırılması için üst yönetimin kararlılıkla destek olması gerektiğini düşünüyoruz.

 

Fatih Fethi Aksoy

Çiğdemim Derneği YK Başkanı, AKK Semt Kültürü Çalışma Grubu Üyesi, ffaksoy@gmail.com