ANKARA KENT KONSEYİ

Mustafa Kemal Atatürk tarafından genç Türkiye Cumhuriyeti’ne başkent seçilmiş olan Ankara’da kentin ortak aklını kullanan katılımcı bir yapı olarak tanınırlığı ve kente katkısı yüksek bir kent konseyi olmamasının eksikliği uzun yıllar hissedilmişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın bu göreve seçilmesinden sonra yeniden yapılandırılarak canlandırılan ve 29 Haziran 2019’da ilk genel kurulunu düzenleyen Ankara Kent Konseyi (AKK), görünürlük ve performans olarak Ankara’da o günden bu yana en dikkat çeken kurumsal yapılardan biri oldu.
AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve AKK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin’in liderliğinde kısa sürede 500 kişisel ve kurumsal üyesi, çok sayıda çalışma grubu ve meclisi ile kapsayıcı bir yapı oluşturulup hızla kurumsallaşarak önemli faaliyetlere imza atıldı. AKK kısa sürede birçok merkezi idare ve yerel yönetim temsilcisinin, iş dünyasının, üniversitelerin, meslek odalarının, sendikaların, çok sayıda vakıf ve dernek ile kendi alanlarında yetkin birçok uzmanın aktif desteğini aldı. Bu kurumsal çeşitliliğin ortaya çıkardığı zenginlikten yararlanarak katılımcı bir süreçle kentin sorunlarını belirleme, bu sorunlara sürdürülebilir çözümler bulma ve bu çözümleri yine katılımcı ve şeffaf bir şekilde uygulama yolunda önemli adımlar atmaya başladı.
Tam da bu dönemde COVID-19 salgınının tüm dünyayı, ülkemizi ve Ankara’mızı da toplumsal, siyasal ve ekonomik açılarından derinden sarsmasına rağmen, bu pandemi ve ekonomik zorluk döneminde AKK çok örnek bir toplumsal dayanışma örneği göstererek, ABB ile birlikte birçok yenilikçi uygulamaya imza atmıştır. Bu başarıda muhakkak ki, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın AKK’nin temsil ettiği katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik gibi değerlere yürekten inanarak destek vermesinin önemi büyüktür. Ayrıca AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz’ın reel sektör ve uygulama ile, AKK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin’in ise akademik ve entelektüel dünyayla kurduğu güçlü ve çift yönlü işleyen bağlantılar büyük fark yaratmıştır. Tüm bu dinamikler, AKK’ya verilen “Yurttaş Katılımında En İyi Uygulama” ve AKK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin’in aldığı “Yılın Katılımcı Demokrasi Kolaylaştırıcısı” ödüllerinin de açıkça ortaya koyduğu üzere, AKK’yı tüm Türkiye’ye ve hatta dünyaya örnek gösterildiği bir noktaya taşımıştır.
AKK’nin bir tüzel kişiliği, bütçesi ve icra yetkisi olmamasına rağmen son üç yılda gerçekleştirdiği birçok başarılı faaliyeti takdire şayandır. Ama AKK’nin bence asıl dikkat çeken özelliği, karmaşık ve dinamik bir demokratik katılım modelinin başarılı bir örneği olmasından kaynaklanmaktadır. Bu modelde, farklı siyasal görüşleri temsil eden Ankaralılar, farklılıklarından ziyade ortak değer ve hedeflerine yoğunlaşabilmişlerdir. Ankara’nın sorunlarının nasıl çözülebileceği hakkında düşünmek, karar almak, bu kararları uygulamak ve uygulama performansını değerlendirmek için bir araya gelerek hayatı daha yaşanılır kılan çözümleri beraberce üretebilmektedirler. Geleneksel yönetim yapılarında katılım açısından dezavantaj yaşayan kadınlar, gençler, engelliler, yaşlılar ile kuryeler gibi yarınsız ve güvencesiz işlerde çalışanların da kent üzerine söz söyleyebildiği bir demokratik platform AKK bünyesinde son üç yıldır genişleyerek daha da derine kök salmaktadır.
Bu başarı hikâyesinin mimarları, başta hayalindeki Ankara vizyonunu azimle gerçekleştirmeye çalışarak başkent halkının kalbini kazanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olmak üzere, AKK’nin kurulmasında ve faaliyetlerinde emeği geçen tüm yönetici ve paydaşlardır. Hepsini gönülden tebrik ediyor; Ankara için daha nice başarılı çalışmalara imza atacaklarına inanıyorum.
Prof. Dr. Mete YILDIZ