ANKARA KENT KONSEYİNİN EĞİTİM FAALİYETLERİYLE ETKİLEŞİMİ: ANKARA PROJELERİ SERGİSİ

Ankara Kent Konseyinin ve Ankara Kent Konseyi Mimarlık Kültürü ve Planlama Çalışma Grubunun Ankara için düşünmeyi ve üretmeyi hedefleyen yaklaşımları önemlidir. Bu kapsamda eğitim ortamlarında üretilen çalışmalarla gerçekleştirilen etkileşim ortamları değerli sonuçlar vermiştir.
Ankara Kent Konseyi Mimarlık Kültürü ve Planlama Çalışma Grubu tarafından düzenlenen Ankara Projeleri sergisi, eğitim sürecinde üretilen ürünlerin daha geniş ortamlarda paylaşılması açısından yenilikçi ve verimli bir uygulama olmuştur. Bu uygulama sonucunda öğrenciler akademik yıl boyunca gerçekleştirdikleri çalışmaları birbirleriyle, bu alanlarda faaliyet gösteren akademisyen ve profesyonellerle ve Ankara’lılarla paylaşma olanağı bulmuştur.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir Planlama Yüksek Lisans programı öğrencileri Ankara’da Dirençlilik ve Esenlik kavramları üzerine gerçekleştirdikleri projelerini içeren video ile; Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ikinci sınıf stüdyosu ise Gölbaşı üzerine gerçekleştirdikleri çalışmaları sergileyen 5 poster ve 1 video ile sergiye katılım sağlamışlardır.
Ankara projeleri Sergisi 13. Ekim. 2021’de Gençlik Parkında Kent Konseyi salonlarında sergilendikleri zaman öğrenciler yıl boyu sürdürdükleri çalışmaları sergilemenin haklı gururunun yanı sıra diğer öğrenci arkadaşlarının çalışmalarını inceleyerek karşılıklı öğrenme sürecinin heyecanını yaşamışlardır. Serginin devam ettiği haftalarda da bu heyecan daha geniş gruplarla paylaşılmıştır.
Ankara Kent Konseyinin Ankara için bilgi üretimini destekleme ve farklı kurumlar arasındaki etkileşimi sürdürme faaliyetleri önemli hedeflerdir. Bu hedefleri uygulama süreçleriyle buluşturmak üzere ortaya koyulacak olan faaliyetler kentin geleceği açısından umut vaat etmektedir.

Prof. Dr. Serap Kayasü
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü