STRELKA MEDYA, MİMARLIK VE TASARIM ENSTİTÜSÜ (MOSKOVA) EĞİTİM PROGRAMI ANKARA KENT KONSEYİ BULUŞMASI

Lale Özgenel
Prof. Dr., Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi.

Ankara Kent Konseyinin bileşenlerinin sayılarının artması ve uluslararası ilişkilerinin gelişmesi sonucunda dünyanın farklı yerlerinden iş birliği talepleri artmaktadır. Bunun bir örneği olarak Moskova’da bulunan Strelka Medya, Mimarlık ve Tasarım Enstitüsü (Strelka Institute for Media, Architecture and Design), kamuda, özel sektörde ve akademide çalışan mimarları ve plancıları bir araya getiren devlet destekli bir eğitim programı kapsamında yaklaşık 100 kişilik bir grupla 22-28 Ağustos 2021 tarihlerinde İstanbul ve Ankara’ya bir eğitim gezisi düzenledi. Programın ve ziyaretin temel amacı, Rusya’da şehircilikten sorumlu profesyonel mimarları ve genç hükümet temsilcilerini konut ve kentsel planlama konusunda yenilikçi düşüncelere teşvik etmek; bu anlamda, sosyal ve kültürel donatıları, kamusal alanları, altyapısı, konut çevreleriyle kentsel mekanın üretiminde rol alan aktörlerle bir araya getirmek, deneyimleri dinlemek ve çalışmaları yerinde incelemekti. Programın önemli bir parçasını akademi ve özel sektörden olduğu kadar kamudan ve özellikle belediyeden üst düzey yöneticilerle bir araya gelerek projeler ve uygulamalar hakkında bilgi almak ve görüş alışverişinde bulunmak oluşturuyordu.

Türkiye gezisi, dört modülden oluşan eğitim programının üçüncü modülü olan “Yeni Bölgesel Kalkınma Paradigmaları” çerçevesinde düzenlenmişti. Programın Ankara ayağı kapsamında, Ankara Kent Konseyinin iletişimi ve kolaylaştırıcılığında, konseyin Gençlik Parkı etkinlik alanında 27 Ağustos 2021 tarihinde bir buluşma organize edildi. Buluşmaya Ankara Büyük Şehir Belediyesi adına Genel Sekreter Serhat Taşkınsu, Ankara Kent Konseyi adına yürütüme kurulu üyesi Lale Özgenel katıldı. Panel ve soru-cevap formatında düzenlenen etkinlikte ziyaret ekibine ve diğer katılımcılara Ankara’nın kentsel gelişimi, ulaşım planlaması ve yerel yönetim konuları ilgili güncel gelişmeler ve Ankara Kent Konseyinin faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Etkinliğe, Ankara Kent Konseyi yürütme kurulu üyeleri Emrah Kaymak ve Aysu Kuşcu ile konuyla ilgili çalışma gruplarından üyeler de katıldı.