TARİHİ KENT MERKEZİNDE KENT SAKİNLERİNİN KATILIMI: ULUS POSTA VE ANAFARTALAR CADDELERİ ÇALIŞTAYLARI

Kentlerin tarihi ve ticaret merkezlerinin yenilenmesi ve canlandırılması çalışmaları kentsel yaşam için önem taşıyan çalışmalardır. Genellikle bu tür çalışmalar teknik ve tasarım ağırlıklı çalışmalar olarak görülseler de bu bölgelerde yaşayan esnaf ve kent sakinlerinin yapılacak düzenlemelerde görüşlerinin alınması yapılacak çalışmaların başarısı ile yakından ilişkilidir. Çünkü kentsel yaşamın dinamiklerini merkezdeki kentsel mekandaki işlevler ve insan ilişkileri belirlemektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesinin Ulus Tarihi Kent Merkezinde başlatmış olduğu kentsel tasarım ve yenileme çalışmalarında da çalıştaylar yapılarak halkın ve esnafın görüşü alınmaya çalışılmıştır. Bir kısmı Ankara Kent Konseyi bileşeni olan esnaf ile Posta ve Anafartalar Caddesindeki taslak projeler paylaşılarak görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Ankara Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde 3 Ekim 2021 tarihinde bir araya gelen paydaşlar, Ankara’nın tarihi kent merkezinde yer alan “Posta Caddesi”nin yeniden canlandırılması için yapılacak ortak çalışmaları ve önerileri masaya yatırdı. ATO Duatepe salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Posta Caddesi’nin eski canlı günlerine geri dönmesi için Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi’ne her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını ifade etti. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, ATO üyelerine ve toplantıya davet edilen bölge esnafına “Posta Caddesi Sağlıklaştırma ve Cephe Yenileme Projesi” hakkında sunum yaptı. Bu projenin Ankara için nitelikli ve yaşayan bir projeye dönüşmesini hedeflediklerini vurgulayan Ödemiş, tarihi dokuya zarar vermeden özenle hazırlanan projede bölge esnafının görüşlerini de dikkate alacaklarını açıkladı. Özellikle sunulan kentsel tasarım projelerinde bina cephelerinin iyileştirilmesi ve trafik düzenine ilişkin düzenlemeler yapılması hedeflendiği anlatıldı. Kent yönetiminde tüm paydaşların fikirlerine ihtiyaç duyduklarını dile getiren Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ise, “Bu modern çalışmaları o caddede bulunan ticaret odasının bütün üyeleriyle bir araya gelerek, katılımcı bir süreçle alternatif projeleri onaylarına sunuyoruz. Posta Caddesi’ndeki uygulama esnafla beraber yönetiliyor. Kararı beraber alınca yönetim sürecinde de sorun çıkmıyor. Esnafımız yaşadıkları sorunları dile getirirken, katılımcılığın kusursuz işlediği bir süreç yaşadık bugün” değerlendirmelerinde bulundu. Projeye ilişkin görüş ve önerilerini paylaşan ATO üyesi işletmeciler, Posta Caddesi’nin yeniden canlandırılması için hazırlanan projeye teşekkür ettiler.

Posta Caddesi çalıştayında elde edilen deneyimle bu konuda ikinci bir çalıştay Anafartalar Caddesi için ATO Meclis Salonunda 16.11.2021 tarihinde gerçekleştirildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi, Başkent’in tarihi kent merkezi olan Ulus Anafartalar Caddesi’ni yeniden canlandıracak “Anafartalar Caddesi İyileştirme ve Kentsel Tasarım Proje”sini Ankara Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde bir araya gelen Anafartalar bölge esnafı ve tüm paydaşlara sundu. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu ile Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç’un da katıldığı toplantıda kent tarihini ön plana çıkaracak projelere destek verilmesi gerekliliği üzerinde duruldu. Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz şu değerlendirmelerde bulundu: “Büyükşehir Belediyesi katılımcı kültürle süreç yönetimine ilişkin adımlar atıyor ve kentteki tüm paydaşların fikrini alalım istiyor. Sadece Ulus bölgesinde Anafartalar ile ilgili 13 bin üyemiz var. Büyükşehir Belediyesinden gelen talep üzerine Anafartalar Caddesi’nde faaliyet gösteren üyelerin görüşü soruluyor. Katılımcı yönetimin bu uygulamalarını ticaret odası olarak da destekliyoruz. Kent Konseyi olarak bütün paydaşları bir araya toplamak için sorumluluk almaya çalışıyoruz”.

Bu süreci Posta Caddesi için de başlattıklarını, hayata geçirecekleri nitelikli düzenlemelerle Anafartalar Caddesi ile Ulus’u da tekrar eski canlı günlerine kavuşturmak istediklerini söyleyen Bekir Ödemiş, proje detaylarını şu şekilde paylaştı: “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak hazırlamış olduğumuz Anafartalar Caddesi İyileştirme ve Kentsel Tasarım Projemiz”le ilgili olarak 1200 esnafımıza çağrı yaparak görüştük. Alternatifli projeler hazırlatarak görüşmelerimizi yürütüyoruz. Hangi proje üzerinde karar kılarsak çalışmalarımıza başlayacağız. Burada başlayacağımız nitelikli düzenlemelerle Anafartalar Caddesi’ni ve Ulus’u tekrar eski canlı günlerine kavuşturacağız. Anafartalar Caddesi’nde faaliyet gösteren işletmeciler de Anafartalar Caddesi’nin yeniden canlandırılması için hazırlanan projeye ilişkin Büyükşehir Belediyesi ve destek veren tüm sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederek görüşlerini ifade ettiler.