ÜNİVERSİTE AKK PROTOKOL

Prof. Dr. F. Bahar Işın

Ankara Kent Konseyi Marka Kent Ankara Çalışma Grubu Sözcüsü, Prof. Dr., Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi, bahar@baskent.edu.tr

1- AKK ile Başkent Üniversitesi arasındaki işbirliği ile ortak akıl çalışmaları nasıl başladı?
AKK’nın farklı çalışma gruplarında görev alan ve faaliyetlerde bulunan Başkent Üniversitesi öğretim üyeleri, katma değer yaratacak ortak çalışma alanlarının bulunması ile işbirliği çalışmalarının güçlü bir altyapı ile yürütülmesi bağlamında yönlendirici ve itici bir güç oluşturmuşlardır. Hem çalışma grubu paydaşları hem sözcüleri olarak AKK bünyesinde yer alan Başkent Üniversitesi akademisyenleri, bir çok etkinlik ile projeye dahil olmuşlardır. Başkent Üniversitesi ile AKK; karşılıklı heyetleri ağırlayarak, ortak çalışma konularını belirlemişlerdir. AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ile AKK Yürütme Kurulu üyelerinden oluşan bir heyet, Başkent Üniversitesi’ni ziyaret ederek, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal ve beraberindeki öğretim üyeleri ile beraber işbirliği konusunda bir toplantı yapmışlar ve kampüsü ziyaret etmişlerdir. Bu toplantıda ortak çalışma alanları belirlenmiş ve Başkent Üniversitesi’nin çeşitli birimleri ile AKK çalışma grupları eşleştirilerek, akademisyenlerin de çeşitli çalışma gruplarında yer alabilmesi için bilgilendirmeler yapılmasına karar verilmiştir. Benzer biçimde, Başkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdülkadir Varoğlu başkanlığındaki bir heyet AKK’yı ziyaret ederek, incelemelerde bulunmuştur. Başkent Üniversitesi yönetiminin destekleyici ve yön verici bakış açısı ile AKK’nın ortak aklı kullanma yetkinliği etkin ve etkili bir sinerji oluşmasını sağlayarak işbirliği ile ortak akıl çalışmaları için önemli bir güç oluşturmuştur. Belirlenen ortak çalışma alanlarına ek olarak Başkent Üniversitesinin tüm birimleri AKK ile ortak etkinlikler düzenlenmektedir. Ankara Kent Konseyi etkinliklerinde, Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı “Orkestra Akademik Başkent”’in katkıları ile konserler düzenlenmesi ya da AOSB ile birlikte 12 Eylül Geleneksel Zafer Bayramı kutlamalarında organizasyonuna destek verilmesi ortak akıl ve sinerjinin kullanıldığı örneklerdir.

2- AKK ile Başkent Üniversitesi arasındaki protokollere ilişkin bilgi verir misiniz?

Ankara Kent Konseyi ile Başkent Üniversitesi arasında genel işbirliği ve 4 farklı alanda toplamda 5 protokol imzalanmıştır. Genel İşbirliği Protokolünde,ortak proje faaliyetleri, destek programlardan yararlanma, eşleştirme, fikri sınai mülkiyet ve lisanslama, girişimcilik ve şirketleşme çalışmalarında ortak faaliyet ve etkinlik düzenlemek ve ortak içerik geliştirilerek eğitim ve akademisyen eşleştirmesi ile uzman havuzu oluşturmak hedeflenmektedir. BÜ Afet, Eğitim, Müdahale Uygulama ve Araştırma Merkezi ile AKK’nın imzaladığı protokolde, afet ve Acil durum süreçlerinin ve sonuçlarının bilimsel olarak değerlendirilerek eğitim programları, araştırma ve yayın yapılması, yerelleşme aidiyeti, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülmesi, çevreye duyarlılık, iş sağlığı konusunda kurumsal ve organizasyonel yetkinlik kazanılması için ortak çalışmalar sonucunda “Toplumsal Afet Bilinci“ yaratılması için çalışmalar yapılması planlanmıştır. BÜ Göç Araştırmaları Merkezi ile AKK arasındaki protokol;göç süreci dinamikleri ve sonuçlarının bilimsel olarak değerlendirilerek eğitim programları, araştırma ve yayın yapılması, dezavantajlı gruplar öncelikli olarak Ankara’da yaşayan yerli ve göçmelerin yaşam kalitelerinin arttırılması ve Hemşehrilik Bilincinin oluşturulması hususlarına odaklanmaktadır. BÜ Türk Mutfak Kültürü Araştırma Uygulama Merkezi ile AKK arasında yapılan protokolde isegastronomi ve Ankara mutfağının gelecek nesiller aktarılması, sağlıklı beslenme ve yerel mutfak tanıtımı için farkındalık, bilinçlendirme ve eğitim programlarının oluşturulması ve topluma yayılmasının sağlanması hedeflenmiştir. BÜ Seramik Sanat ve Uygulama Merkezi ile AKK arasında yapılan protokol,kültür sanat faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, dezavantajlı gruplar öncelikli faaliyetlere ulaşamayanların önündeki engellerin kaldırılması ve katılımın teşvik edilerek Kent Vizyonuna katkı sağlanması, Çağdaş Sanat ve Seramik Müzesi Kurulması, özel gereksinimli birey ve ailelerine sanat terapisi hizmeti sağlanması gibi amaçları bünyesinde bulundurmaktadır.

3- AKK ile Başkent Üniversitesi arasındaki bu işbirliğine ilişkin gelecekte planlanan yeni projeler var mı?

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal’ın 27 Ocak 2022 tarihinde bir deneyim paylaşımı projesi olan Sözonda’da yer alacak olması bu projelere güzel bir örnek oluşturacaktır.