ÜNİVERSİTE ANKARADA OKUNUR

Ankara Kent Konseyinde temsil edilen, Ankara’daki 21 Üniversite ve 6 Teknokent temsilcisi akademisyen ve yöneticiler 21 Temmuz 2021 tarihinde, yaklaşan üniversite tercih dönemi, pandemi sonrasında eğitim/öğretim süreci, üniversiteler arası ve üniversite-yerel yönetimler-kent iş birliğini değerlendirmek üzere çevrim içi bir toplantıda bir araya geldiler. Kent Konseyi içinde üniversitelerin bu büyük potansiyelinin değerlendirilebilmesi için yapılması gerekenlerin değerlendirildiği toplantıda, ilk aşamada çalışmaların yürütülebilmesi için bir çalışma grubunun kurulması üzerinde mutabık kalındı.

TOBB Üniversitesi Rektörü Yusuf Sarınay, Ankara Üniversitesi Genel Sekreteri Ömer Nadir Soylu, ODTÜ temsilcisi Prof. Dr. Ela Babalık, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi temsilcisi Doç. Dr. İbrahim Sarıtaş, TED Üniversitesi temsilcisi Doç. Dr. Lale Özgenel, Bilkent Üniversitesi Genel Sekreteri Tuncay İbiş, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Ankara Kent Konseyi Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mete Yıldız, Atılım Üniversitesi Kurumsal Gelişim Direktörü Erhan Kumaş, OSTİM Teknik Üniversitesi temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Dilara Akçay, ODTÜ Teknokent Genel Müdürü Serdar Alemdar, Gazi Teknopark temsilcisi Furkan Özcan ve OSTİM Eko Teknopark temsilcisi Dr. Derya Çağlar’ın ve Ankara Kent Konseyi Başkan Yrd. Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin’in katıldığı toplantıda Ankara’da Yüksek Öğretimin sorunları ele alındı. Güncel olarak tercih tanıtım günlerinde Ankara Üniversitelerinin yapabilecekleri iş birlikleri, Eylül ayında yüz yüze eğitime geçilebilmesi için aşılamanın teşvik edilmesi, eğitim, araştırma, topluma hizmet, uluslararasılaşma, kampüs-kent etkileşimi, üniversite mezunlarının istihdamı, Ankara ile ilgili konularda üniversitelerin araştırma geliştirme çalışmalarının paylaşımı, açık veri, üniversitelerin kurumsal gelişim konusundaki deneyim paylaşımı, gelişen teknolojinin eğitime etkileri konuları değerlendirildi.

Toplantıdan sonra bir açıklama yapan Ankara Kent Konseyi Bşk. Yrd. Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin şunları söyledi:

“Başkent Ankara’nın kent kimliğinin oluşumunda cumhuriyet tarihi boyunca üniversitelerin özel bir yeri oldu. Mekteb-i Mülkiye’nin Ankara’ya taşınması, Hukuk, Dil Tarih ve Coğrafya Fakültelerinin, Musiki Muallim Mektebi ve Gazi Erkek Muallim Mektebinin kurulması ile birlikte cumhuriyet dönemi üniversite kurumsallaşması Başkent Ankara’dan başlayarak tüm Türkiye’ye yayıldı. Başkentin adını taşıyan Ankara Üniversitesi, cumhuriyetin ilk üniversitesi olarak köklü bir gelenek inşa etti. Daha sonra 1960’larda Türkiye’nin yakın çevresinin de bilimsel ve teknik gelişimi için kurulan ODTÜ, sağlık alanında ihtisaslaşan eğitim kurumlarının bir araya getirilmesi ile kurulan Hacettepe Üniversitesi Türk yüksek öğretiminin gelişiminde önemli köşe taşlarını oluşturdu. ODTÜ, uluslararası ödüller alan kampüsü ile sadece bir üniversite olmanın çok ötesine geçerek bugün Başkent Ankara’nın en önemli kentsel kamusal alanlarından birisi haline geldi. 1980’li yıllarla birlikte Türkiye’nin ilk vakıf üniversitesi olan Bilkent Üniversitesi Ankara’da kuruldu.

Geçen yıllar içinde Başkent Ankara’daki devlet ve vakıf üniversitelerinin sayısı kentin gelişimine paralel olarak arttı ve 22’ye ulaşmıştı. Bugün Başkent Ankara, 300 bin üniversite öğrencisi, 22 bin akademisyeni, dünya üniversite sıralamalarında üst sıralara girmiş üniversiteleriyle yüksek öğretimde cumhuriyetin en önemli değerlerini içinde barındırmakta. Gelişmiş kampüs ve araştırma altyapıları, yenilikçi ve yaratıcı araştırma kapasiteleri, eğitim-öğretimde öğrencilere sunulan imkanlar, topluma hizmet için yapılan katkılar ve uluslararası alanda iş birlikleriyle, Ankara üniversiteleri Türk Yüksek Öğretim sistemi içinde Başkent Ankara’nın en önemli simge ve değerleridir.

Üniversitelerin sundukları olanaklar dışında, Başkent Ankara’nın gelişen kentsel yapısı, geçmişten bugüne getirdiği kültür ve sanat damarı, geleceğe yönelik çağdaş gelişim iradesi ile öğrencilerin yakın ilgisini çekmektedir. Ankara’daki yüksek öğretimin kalite standardının yüksek olması kentin gelişimi ile bir araya gelerek yüksek öğretim sürecinin öğrencilerin gelişimi için önemli bir fırsata dönüşmesinin yolunu açmaktadır. Başkent Ankara’da devletin merkezinin ve çok önemli kamu kurumlarının bulunması da bu süreci hızlandırmaktadır.

Başkent Ankara; erişilebilir kentsel olanaklarla, sıcak ve samimi insan ilişkilerinin, 5 defa başkentlik yapmış bir kentin 5000 yıllık tarihi birikiminin, gerçekçi bir yaklaşımla geleceği inşa etme fırsatlarının bir arada bulunduğu bir kenttir. Bu sebeple Ankara Kent Konseyi olarak biz diyoruz ki:

“Üniversite Ankara’da okunur!”

Bu sloganla Türk Yüksek Öğretiminin tüm birikimi, diğer kentlerimizdeki güzide üniversitelerimiz görmezden gelmiyoruz ama, Başkent Ankara’nın yüksek öğretim alanında ve kentsel gelişme dinamizmi açılarından bir bütün olarak sunduğu potansiyele işaret etmek istiyoruz.

Ankara Kent Konseyi, bu yaklaşımla, Başkent Ankara’daki kentsel birikime sahip çıkma ve aidiyet hislerinin, üniversiteler özelinde artmasını sağlamayı ve kent kimliğinin gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Ayrıca, bu şekilde, üniversitelerin kent ile ilişkilerinin artması, kurumsal iş birliklerinin gelişmesi yoluyla Ankara Kentinin kentsel sorunlarının üniversiteler desteğiyle bilimsel yaklaşımlarla ele alınması, kentsel kamusal mekanların da üniversitelerin ve öğrencilerin kullanımına uygun hale getirilmesi sağlanabilir. Uzun bir süredir, üniversite kent iş birliğinin gelişmediği Ankara’da bu konularda mesafe alınması, Başkent’in en önemli gücü ve avantajı olabilir. Üniversitelerin kurumsal ve camia olarak sahip çıktıkları, kentin de üniversitelerin katkılarını sunması için gerekli olanakları seferber eden bir Ankara geleceğe çok daha fazla güvenle bakacaktır”.

Bu toplantının ardından, sonbahar 2021 döneminde pandemide eğitimle ilgili kısıtlamaların da yavaş yavaş ortadan kalkması ile birlikte üniversitelerde öğretim gören öğrencilerin ciddi sorunları ortaya çıkmaya başladı. Başta kalacak yer ve artan maliyetleri karşılama sorunları yaşayan gençlerin sorunlarına çözüm bulabilmek amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi “üniversite Ankara’da okunur” çağrısını yineledi ve öğrencilere barınma olanakları sağladı. AŞTİ’de kurulan karşılama merkezinde Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi gönüllüleri ile Belediye yetkilileri ortak stant kurarak Ankara’ya yeni gelen öğrencilerin sorunlarına sistematik çözüm bulmaya çalıştılar. Zaman içerisinde 6000 kadar öğrencinin barınma sorununu Belediye çözdü. Kent Konseyi bileşenleri de yapılan tüm faaliyetlerde belediyenin destek olduğu öğrencileri kültürel, sanatsal ve her türlü faaliyetlerine dahil ettiler. Bu şekilde üniversite Ankara’da okunur kampanyası büyüyerek bir dayanışma mekanizmasına dönüştü ve sınırları Ankara’yı aşan bir tanınırlığa kavuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın üniversite adayı gençlere “Üniversite Ankara’da Okunur” çağrısı üzerine harekete geçen Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi, 2021-2022 üniversite tercih dönemi için öğrencileri Başkent’te okumaya davet etti. Ankara Kent Konseyi, “#üniversiteankaradaokunur” etiketi ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ve AKK Gençlik Meclisi üyelerinin de yer aldığı Ankara’daki farklı üniversite kampüslerinde çekilen bir tanıtım klibi hazırladı. “#üniversiteankaradaokunur” etiketi ile hazırlanan videolu tanıtımda; Ankara ulaşımının kolaylığı, üniversite kampüslerinin işlevselliği, entelektüel birikim ve atmosferin oluşu, diğer illere yakın mesafede bulunması gibi Türkiye’de Ankara’yı değerli kılan tüm özelliklere vurgu yapıldı. Çalışmaya destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş videolu paylaşımda üniversite tercihini yapan gençlere şu sözlerle seslendi: “Ankara, bir öğrenci kenti. 21 üniversitesi, 20 bin akademisyeni ve 300 bin üniversite öğrencisi ile Cumhuriyetimizin başkenti sizleri bekliyor. Çünkü sizin bizim aklımıza değil bizim sizin aklınıza ihtiyacımız var. Bizim aydınlık geleceğimizin gençlerine ihtiyacımız var. Bu kentte okuyan herkes bilir ki, Ankara en unutulmaz üniversite hatıralarının yaşam ve çekim merkezidir. Üniversite Ankara’da okunur”.

Son 30-40 sene içerisinde kentlerin uluslararası arenada gösterdiği performans ve özne olma girişimleri Ankara Kent Konseyi tarafından dikkatle incelenerek “canlı şehir” modeli geliştirilmektedir. Bu bağlamda Ankara Kent Konseyi 21 Üniversiteye ev sahipliği yapan başkentin kültür ve sanatın öğrencilerle buluştuğu bir atmosfer oluşturmaktadır. Katılımcılığın en yüksek şekilde temsil bulduğu Ankara Kent Konseyi, çocuk meclisi ve gençlik meclisi ile birlikte eğitim-öğretimin her kademesine bünyesinde yer vermektedir. Üniversite Ankara’da Okunur yaklaşımı salt bir çağrı değil aynı zamanda bir felsefe barındırmaktadır. Cumhuriyetin kuruluş ve kurtuluş iradesinin gösterildiği mekânsal organizasyonda entelektüel birikimin tüm kente yayılması için felsefik bir zemine işaret etmektedir. Ankara Kent Konseyinin tüm karar alıcılarla ortak akıl etrafında bir araya gelerek sadece Ankara’da yaşayanlara değil aynı zamanda ilerde Ankara’da yaşayacak kişiler için kültür, eğitim ve sanatıyla bir karşılama hazırlamaktadır.