ANKARA KENT KONSEYİ – ANKARA TİYATRO YAPIMCILARI DERNEĞİ
“VE PERDE” SEZON AÇILIŞ ŞENLİĞİ

Ali Nihat Yavşan – AnTiYap Başkanı

1- “Ve Perde- Sezon Açılış Şenliği” ni yapmak neden önemlidir?
Bildiğiniz gibi tiyatro uygarlık tarihinin en eski ve en köklü sanat dallarından biri. Tiyatro dünyaya, topluma, insana tutulan ayna; yaşamın aynası. Tiyatro izleyenlere yaşamı daha iyi anlama ve algılama fırsatı sunan bir sanat dalı.
2020 yılının Mart ayında, ertesi gün yeniden seyircilerimizle buluşacağımızı düşünürken birdenbire seyircisiz kaldı tiyatrolar. Seyircilerimiz de tiyatrosuz kaldı tabii ki. Koronavirüs salgını nedeniyle bir sabah soluğumuz kesildi; sahnesiz, seyircisiz, alkışsız kaldık.
Birçok alanda olduğu gibi sanatsal yaratıcılık sekteye uğradı. Bu durumun olumsuz sonuçları, toplumun belleğinde onarılması zor sonuçlar yarattı. Bu olumsuz sonuçları sanatın iyileştirici gücüyle gidermek için ve tiyatro yapanların üzerindeki psikolojik etkinin hafifletilmesi ve birlikteliğimizi gerçekleştirebilmek için “Ve Perde- Sezon Açılış Şenliği” yapmak önemliydi.

2- “Ve Perde- Sezon Açılış Şenliği” yapma düşüncesi nasıl gelişti?
Salgın döneminde maddi ve manevi alanda en çok etkilenen meslek grubu tiyatrolar oldu. Bu nedenle tiyatroları bir araya gelmesi önemliydi.
AnTiYap – Ankara Tiyatro Yapımcıları Derneği bu süreçte 42 tiyatronun bir araya gelmesiyle oluştu. Bu amaçla; birlik ve dayanışma duygusundan kopmadan Covid-19’un Ankaralılar üzerinde yarattığı olumsuz psikolojinin etkilerini silmek için kent bileşenleriyle birlikte mücadele çağrımız Ankara Kent Konseyi’nde olumlu yanıt buldu.
İstedik ki tüm Ankara halkına Ankara bileşenleriyle birlikte ulaşalım. Tiyatro sezonunun açılışını hep birlikte yaparak “Tiyatro İyileştirir” mottosunu Ankara halkına iletelim.
Bu doğrultuda, önce Gençlik Parkı’nda sezon açılışını yapma düşüncesi Gazi Park’ta yaşam buldu.

3- “Ve Perde- Sezon Açılış Şenliği” neleri kapsadı? Neler yaşandı?
Sanatın en önemli yaşam damarı olduğunu bize anımsatan, Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği bu damarın kopmasına asla izin verememe düşüncesiyle, Cumhuriyetimizin Başkenti Ankara’da, Ulus Meydanında Zafer Anıtının olduğu yerde, Ankara Tiyatro Yapımcıları Derneği- ANTİYAP üyesi tiyatroların katılımıyla anıta çelenk konulması ve basın açıklaması yapılarak tiyatro sezonumuzun başladığı Ankara halkına iletildi… Ardından otobüslerle Gazi Park’ta “Ve Perde- Sezon Açılış Şenliği” başladı.
Binler aktı Gazi Park’a, Binler izledi oradaki gösterileri. Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın katılımıyla büyüdü şenliğimiz…
Kurulan iki sahnede yedi oyun seyircisiyle buluşurken alanın değişik yerlerinde ve tiyatrolara ait standlarda, jonglör, uzun adam, kukla, sihirbazlık gösterileri, yüz boyama ve atölyeler yapıldı.
Seyircimize, umutlarımızı, hayallerimizi, oyunlarımızı paylaşmak istediğimizi ve bizi biz yapan sanatımızı, tiyatroyu birlikte var etmek istediğimizi kostümlerimizle, gösterilerimizle duyurduk.
Ankara kurumları, belediyeler, ticaret ve sanayi odalarına seslendik.
“Yeni sahneler yapalım ki tiyatrolara yuva olsun. Yeni sahneler açalım ki seyircimize nefes olsun. Tiyatroları destekleyelim, el verelim ki tiyatrolar yaşasın. Kamusal görevi olan sağaltma görevini üstlenebilsin. Festivaller yapalım birlikte; dünya ile kültürel köprümüz kurulsun. Tiyatronun birleştirici, iyileştirici, eğitici, aydınlatıcı işleviyle seyirci oyuncu bütünleşsin.
Cumhuriyetimiz 100. yılına yaklaşırken tiyatro seferberliği ilan edelim: her yerde tiyatronun yeniden doğmasına izin verelim, tiyatroların yanında yer alalım.
Cumhuriyetin başkentini sanatın da başkenti yapalım dedik. “

Dileriz bu söylemlerimiz, Ankaramızın sanat şehri olması yolundaki istemlerimiz sonuç bulur.
Çünkü; “ #Tiyatroİyileştirir.”